Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Wybory kandydata na dziekana Wydziału Farmaceutycznego CM UMK

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,
Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego,


Na podstawie komunikatów i uchwał Komisji Wyborczej Uniwersytetu uprzejmie przypominamy, iż zebrania wyborcze dla wyboru kandydatów na dziekanów poszczególnych wydziałów odbywać się będą wg przyjętego harmonogramu (https://www.umk.pl/wybory/zebrania/), za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Listę kandydatów ogłoszono UCHWAŁĄ Nr 13 KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na dziekanów wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 (https://www.umk.pl/wybory/przepisy/UKW_13.pdf). Na podstawie § 64 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandydatami na dziekana Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (https://www.umk.pl/wybory/dziekani/) są:


Pan prof. dr hab. Stefan Kruszewski

- program i list: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/SKruszewski-list.pdf

- kontakt: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/SKruszewski-kontakt.pdf

Pan dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK

- program: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/MarekFoksinsk-program.pdf

- kontakt: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/MarekFoksinski-kontakt.pdf

Wybór kandydata na dziekana Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy odbędzie się: 15 maja 2020 r. (piątek), godziny głosowania zaplanowano od 11.00 do 15.00.

Kto jest elektorem?

Zgodnie z komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8.05.20 informujemy, iż zgodnie z § 64 ust. 2 Statutu UMK kandydata na dziekana wydziału wybierają następujący pracownicy wydziału: wszyscy nauczyciele akademiccy, wszyscy pracownicy inżynieryjno-techniczni, wszyscy pracownicy dziekanatu oraz studenci wydziału będący członkami kolegium elektorów.

Jak można głosować?

Szczegółowe wyjaśnienia co do sposobu i przebiegu zebrania oraz głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną przesłane uprawnionym elektorom przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w późniejszym terminie, na adresy ich kont służbowych w domenie: @cm.umk.pl.

Do poprawnego zalogowania niezbędny będzie adres konta służbowego w domenie @cm.umk.pl oraz hasło do tego konta.

Przypomnienie hasła można uzyskać w Pracowni Komputeryzacji CM, tel.: 52 585 33 48, 52 585 34 70 lub e-mail: informatyka@cm.umk.pl .

Szczegółowe informacje dotyczące WYBORÓW 2020 znajdują się na stronie internetowej UMK: https://www.umk.pl/wybory/

Z wyrazami szacunku,
Władze Wydziału Farmaceutycznego CM

 

pozostałe wiadomości