Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Raporty zajęć zdalnych

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Do Kierowników jednostek organizacyjnych

prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o wprowadzenie następujących zasad do procesu kształcenia studentów Wydziału Farmaceutycznego w okresie od 13. 12. 2021 – 7. 01. 2022 r.:

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 242 Rektora UMK z dnia 1.12. 2021 w okresie 13.12.2021 – 7.01.2022 r. na kierunkach analityka medyczna i farmacja wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone w sposób zdalny synchroniczny, natomiast zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (laboratoria i zajęcia praktyczne) co do zasady będą prowadzone stacjonarnie w laboratoriach Collegium Medicum lub na terenie Szpitali Uniwersyteckich.

Natomiast wszystkie zajęcia na kierunku kosmetologia będą prowadzone w sposób zdalny synchroniczny.

Zajęcia zdalne/online zgodnie z Zarządzenie Rektora UMK powinny być realizowane z zastoswaniem następujących platform:

  1. system Moodle: https://moodle.umk.pl/WFarm/
  2. Microsoft Teams: https://moodle.umk.pl/mod/page/view.php?id=6650
  3. BigBlueButton: https://www.uci.umk.pl/index.php/System_Wideokonferencji_BigBlueButton

 

  1. Każdy Nauczyciel akademicki, zobligowany jest do korzystania ze służbowej poczty elektronicznej (cm.umk.pl) w komunikacji ze studentami oraz powinien na bieżąco przekazywać studentom informacje organizacyjne i zapewnić informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOS.
  1. Wszyscy Nauczyciele akademiccy prowadzący wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego na kierunkach analityka medyczna i farmacja oraz wszystkie zajęcia na kierunku kosmetologia niezwłocznie po zakończeniu ich realizacji, powinni przedstawić dziekanowi pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana. Raport pozostaje w dokumentacji wydziału.

Uprzejmie proszę o uzupełnienie raportu/ów w poniższym linku:

->Link do raportu z zajęć zdalnych

4. Ze względu na konieczność prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych przez Członków Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia uprzejmie prosimy o dołączenie do każdej grupy zajęciowej (realizowanych online) adresu Moodle: hospitacje.wf@cm.umk.pl; Microsoft Teams: hospitacje.wf@o365.cm.umk.pl

 

dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK

Prodziekan ds. Kształcenia

Wydziału Farmaceutycznego

 

pozostałe wiadomości