Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

125 DOKTORÓW COLLEGIUM MEDICUM ODEBRAŁO DYPLOMY

Zdjęcie ilustracyjne

PROMOCJA DOKTORSKA 2023

W południe 15 maja 2023 wypełniła się sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej. Przybyli, doktorzy, którzy w ciągu ostatniego roku uzyskali w Collegium Medicum UMK stopień naukowy doktora. Przybyli ich promotorzy. Salę wypełniali też rodziny i bliscy promowanych doktorów. Przybyli na uroczystość posłowie Tomasz Latos i Jan Szopiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski, dyrektorzy bydgoskich Szpitali: Jacek Kryś, Agnieszka Rogalska, Janusz Kowalewski, Anna Lewandowska. O godzinie 12:00 zgodnie z ceremoniałem akademickim na scenę wkroczył orszak rektorski: Prorektor ds. CM prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Prorektor ds. Nauki prof. Wojciech Wysota, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich w CM prof. Adam Buciński, Rektorzy bydgoskich uczelni (JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacek Woźny, Prorektor Politechniki Bydgoskiej prof. Szymon Różalski, Prorektor Akademii Muzycznej prof. Janusz Stanecki), Dziekani Wydziałów CM i UMK, Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim, Dyrektorzy Szkół Doktorskich UMK, Przewodniczący Rad Dyscyplin CM, Prodziekani Wydziałów CM, Kanclerz UMK i Zastępca Kanclerza ds. CM.

Chór Collegium Medicum odśpiewał Hymn Państwowy. Po powitaniu wszystkich przybyłych na uroczystość przemówienia wygłosili: prorektor ds. Nauki prof. Wojciech Wysota, który też odczytał list od JM Rektora UMK prof. Andrzeja Sokali, Prorektor ds. CM prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego organizującego tegoroczną promocję doktorską prof. Stefan Kruszewski (teksty listu JM Rektora oraz wystąpienia dziekana w załączeniu). Następnie prof. dr hab. dr h.c. Arkadiusz Jawień wygłosił wykład „Ludwik Rydygier – chirurg, patriota, patron”,  który został bardzo doceniony długotrwałymi oklaskami oraz wypowiedziami gości honorowych. Następnie Dziekan prof. Stefan Kruszewski odczytał list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka (w załączeniu) zawierający gratulacje i życzenia skierowane do promowanych doktorów. W dalszej części przemówienia wygłosili: poseł i przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Pan Tomasz Latos, poseł, członek Sejmowej Komisji Zdrowia Pan Jan Szopiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Wiceprezydent Bydgoszczy Pani Iwona Waszkiewicz. Te wystąpienia będzie można wysłuchać w nagraniu, które wkrótce zostanie opublikowane. Troje profesorów (prof. K Kędziora-Kornatowska, prof. A. Jawień i prof. S. Kruszewski)  z rąk Wojewody otrzymało Medal „ Za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego”. Po wystąpieniach gości honorowych, promowani doktorzy złożyli ślubowanie, Chór Collegium Medicum zaśpiewał pieśń „Gaudeamus Igitur” po czym nastąpiła ceremonia wręczania dyplomów. Liczba promowanych w tym roku doktorów była wyjątkowo duża - aż 125 osobom w ciągu ostatniego roku stopień naukowy doktora nadały działające w Collegium Medicum Rady Dyscyplin Naukowych.  Po ceremonii wręczania, Chór Collegium Medicum wykonał pieśń „Gaude Mater Polonia”. Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu Chóru Collegium Medicum – wykonał on 3 utwory: Ave Maria (opr. Mariusz Kramarz), Blue skies (opr. Alan Woods) i Con el vito (opr. Emil Fabrez). Uczestnicy uroczystości mogli na wyświetlanych slajdach uzyskać informacje o kierunkach studiów prowadzonych przez 3 Wydziały Collegium Medicum, o liczbie absolwentów Collegium Medicum oraz o nadanych w Collegium Medicum stopniach naukowych (treść wyświetlanych slajdów w załączeniu). Relacje i fotorelacje z promocji doktorskiej pojawiły się w TVP3 oraz bydgoskich gazetach: Gazecie Wyborczej-Bydgoszcz, Gazecie Pomorskiej, Expressie Bydgoskim oraz Bydgoszcz Informuje.

TVP 3

Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz  

Gazeta Pomorska  

Express Bydgoski  

Bydgoszcz Informuje  

Bydgoszcz - Nasze Miasto

Radio PIK 

Slajdy wyświetlane podczas Promocji Doktorskiej

List JM Rektora UMK

Przemówienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

LIST Ministra Edukacji i Nauki

LIST Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia

List pani poseł Ewy Kozaneckiej

List Prezydenta Bydgoszczy

List Prezydenta Torunia

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Promocja doktorska 2023. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.