Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Legia Akademicka

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

od 21 lutego 2023 r. rozpoczynamy rekrutację na szkolenie podoficerskie w ramach progra-mu Legia Akademicka. Rekrutacja potrwa do 10 marca 2023 r. Do szkolenia mogą przystą-pić studenci posiadający już podstawowe przeszkolenie wojskowe (będący żołnierzami re-zerwy) lub absolwenci, którzy wcześniej ukończyli szkolenie podstawowe w ramach LA. Aby przystąpić do szkolenia należy wypełniony i podpisany wniosek (https://www.wnh.umk.pl/wydzial/legia-akademicka/) złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1, pokój C 0.23 – w godzinach pracy Dziekanatu, pani mgr Małgorzata Lewandowska, gosialm@umk.pl). Można także przesłać skan wniosku, jednak w takim przypadku warunkiem udziału w szkoleniu będzie dostarczenie do Dziekanatu WNH oryginału wniosku przed terminem rozpoczęcia szkolenia teoretycznego.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu Książeczkę Wojskową z potwier-dzeniem złożenia przysięgi wojskowej. Studenci spoza UMK powinni także dostarczyć ak-tualne zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta.

Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia podoficerskiego odbędą się stacjonarnie, w budynku Collegium Humanisticum UMK w Toruniu, w systemie weekendowym. Terminy zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji.

Dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK,
koordynator Legii Akademickiej na UMK

pozostałe wiadomości