Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK w Zespole Doradczym

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK, pracownik Katedry Patofizjologii Collegium Medicum UMK został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki do Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Treść Zarządzenia >>

pozostałe wiadomości