Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Stypendia za publikacje naukowe

Zdjęcie ilustracyjne

Dwóch naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymało stypendia Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe.

Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, otrzymała stypendium Rektora UMK za wysoko punktowaną publikację naukową. Stypendium zostało przyznane za publikację "Quantifying atherogenic lipoproteins: current and future challenges in the era of personalized medicine and VLDL cholesterol: a consensus statement from EAS and EFLM" w "Clinical Chemistry", 2018, Vol. 64, nr 6, s. 1006-1033.

Wskaźnik Impact Factor: 8.008
Punktacja MNiSW: 50

Prof. dr hab. n. biol. Ryszard Oliński z Katedry Biochemii Klinicznej otrzymał stypendium Rektora UMK za wysoko punktowaną publikację naukową „Consequences of mutant TET2 on clonality and subclonal hierarchy” opublikowaną w "Leukemia", 2018; DOI: 10.1038/s41375-018-0150-9.

Wskaźnik Impact Factor: 11.702
Punktacja MNiSW: 45

pozostałe wiadomości