Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Program Erasmus+ na Wydziale Farmaceutycznym: wizyta gości z Uniwersytetu Medycznego w Warnie

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 05-07.06.2023 r. na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK gościły Pani Profesor Diana Ivanova oraz Pani Miglena Stoeva z Uniwersytetu Medycznego w Warnie (Bułgaria). Pobyt zagranicznych gości realizowany był w ramach Programu Erasmus+.

Profesor Diana Ivanova jest pracownikiem Katedry Biochemii, Medycyny Molekularnej  i Nutrigenomiki oraz byłym Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warnie. Podczas wizyty w Bydgoszczy Pani Profesor przeprowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Farmaceutycznego CM UMK dotyczące molekularnych aspektów nutrigenomiki. Centralnym punktem tych zajęć był wykład “Molecular nutrition and nutrigenomics - new concepts in pharmaceutical science and education”, wygłoszony przez Profesor Ivanovą 6 czerwca br. W wykładzie uczestniczyli studenci analityki medycznej oraz Pan Profesor Daniel Gackowski z Katedry Biochemii Klinicznej CM UMK oraz Pani Doktor Olga Zavyalova z Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych CM UMK.

Pani Miglena Stoeva jest pracownikiem Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warnie. W czasie pobytu w Bydgoszczy odbyła staż, realizowany w ramach Programu Erasmus+, dotyczący administracyjnego wsparcia studentów farmacji oraz studentów zagranicznych. Staż realizowany był w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  CM UMK oraz w Centrum Kształcenia w Języku Angielskim CM UMK.

W imieniu Dziekana Wydziału Farmaceutycznego CM UMK bardzo dziękuję wszystkim pracownikom tych jednostek za pomoc w organizacji tej wizyty.

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK
Wydziałowy Pełnomocnik ds. mobilności

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Spotkanie w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego CM UMK: Prof. Stefan Kruszewski, Prof. Diana Ivanova, Pani Miglena Stoeva, Prof. Artur Słomka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Spotkanie w Centrum Kształcenia w Języku Angielskim CM UMK: Pani Miglena Stoeva, Mgr Natalia Gliniecka-Kucybała, Prof. Diana Ivanova, Prof. Artur Słomka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Wykład Pani Profesor Diany Ivanovej. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Wykład Pani Profesor Diany Ivanovej. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Wykład Pani Profesor Diany Ivanovej. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Zaproszenie na wykład Pani Profesor Diany Ivanovej. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.