Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych

Zdjęcie ilustracyjne

Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych został założony dla realizacji celów edukacyjnych Collegium Medicum UMK jako źródło roślinnego materiału dydaktycznego, jak i przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w szczególności w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej oraz Katedrze i Zakładzie Farmakognozji. Ogród służy także popularyzacji wiedzy na temat roślin leczniczych i kosmetycznych w społeczności lokalnej.


W ogrodzie zgromadzono blisko 200 gatunków roślin leczniczych i kosmetycznych, rodzimych i egzotycznych. W głównej części kolekcji dominują byliny i rośliny jednoroczne. Natomiast w wyniesionym otoczeniu nasadzono drzewa, krzewy i krzewinki. Przy pergolach posadzono pnącza.

Układ gatunków wynika z kryterium fitochemicznego (obecności związków czynnych uzasadniających zastosowanie w fitoterapii i kosmetologii), a w dalszej kolejności kryterium systematycznego i siedliskowego.

Każda roślina zaopatrzona jest w etykietę z informacjami o gatunku, przynależności do rodziny i miejscu naturalnego występowania. Zawiera informację o surowcu leczniczym i kosmetycznym, głównych grupach związków czynnych oraz działaniu i zastosowaniu surowca.

Wstęp do ogrodu jest wolny, a ogród jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, co umożliwiają szerokie alejki i obecność podjazdu dla wózków. W otoczeniu ogrodu ustawiono ławki.

Opracowanie koncepcji Ogrodu, nadzór merytoryczny (dobór i układ roślin, opracowanie etykiet), opieka nad funkcjonowaniem oraz kontakt we wszelkich sprawach związanych z Ogrodem:

  • dr Iwona Paszek, ipaszek@cm.umk.pl, tel. 52 585-38-02 (Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej)
  • dr Maciej Balcerek, balcerek@cm.umk.pl, tel. 52 585-38-29 (Katedra i Zakład Farmakognozji)

pozostałe wiadomości