Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Stypendium rektora dla dr. W. Filipiaka

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dr Wojciech Filipiak, adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej otrzymał jednorazowe Stypendium Rektora za wysoko punktowaną publikację naukową „Predicting the future from the past: volatile markers for respiratory infections”.

Publikacja „Predicting the future from the past: volatile markers for respiratory infections” opublikowana w „European Respiratory Journal” wg wskaźnika Impact Factor otrzymała: 10.569 pkt.; punktacja MNiSW to: 45 pkt.

pozostałe wiadomości