Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Nagrody dla Młodych Naukowców na 33. Międzynarodowym Sympozjum „Pharmaceutical and Biomedical Analysis”

Zdjęcie ilustracyjne

Doktorantki Joanna Bogusiewicz oraz Magdalena Gaca-Tabaszewska wzięły czynny udział w 33. Międzynarodowym Sympozjum „Pharmaceutical and Biomedical Analysis”, które odbyło się w dniach 02.-06.07.2023 w Ankarze w Turcji oraz obie zakończyły go z sukcesami.

Mgr Joanna Bogusiewicz, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy, która prezentowała swoje wyniki badań podczas wystąpienia ustnego o tytule „The lipidomic landscape of different mutations in human brain tumors” otrzymała travel grant pokrywający opłatę konferencyjną ufundowany przez EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network.

Plakat mgr Magdaleny Gacy-Tabaszewskiej, doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz asystentki dydaktycznej w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy, zatytułowany “Profiling of carnitine and acylcarnitines in gliomas using solid phase microextraction (SPME) – extended studies” został natomiast nagrodzony 1 miejscem na 156 przedstawionych na konferencji plakatów. Doktorantka otrzymała nagrodę ufundowaną przez czasopismo Springer.

Obie Doktorantki swoje prace doktorskie realizują pod naukową opieką dr hab. Barbary Bojko, prof. UMK.

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.