Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Zmarł prof. dr hab. dr h.c. Roman Kaliszan

Zdjęcie ilustracyjne

Z wielkim smutkiem informuję, że w dniu 9. maja zmarł prof. dr hab. nauk farmaceutycznych  dr h.c. Roman Kaliszan – profesor zwyczajny zatrudniony w latach 2008 – 2012 na naszym Wydziale.  

 

Był wybitnym naukowcem pracującym na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  specjalistą z zakresu farmakologii oraz chemii farmaceutycznej o imponującym dorobku naukowym i publikacyjnym.  Pełnił szereg ważnych funkcji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, w tym Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w  latach 2005-2008 oraz Prorektora ds. nauki w latach 1999-2005. Przez ponad 30 lat, do 2016 roku, kierował Katedrą Biofarmacji i Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczył lub był członkiem wielu krajowych i międzynarodowych gremiów związanych z rozwojem i organizacją nauki, rozwojem farmacji, ochroną zdrowia (więcej informacji o Profesorze na stronie GUMed  https://gumed.edu.pl/55749.html ).

            Był Wielkim Przyjacielem naszego Wydziału. Swoimi wypowiedziami  Prorektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dał zielone światło do tworzenia kierunku farmacja w Bydgoszczy.  Później wzmocnił kadrowo utworzony w Bydgoszczy kierunek farmacja – prowadził wykłady i seminaria, był promotorem prac magisterskich. Po zakończeniu formalnego zatrudnienia na naszym Wydziale, w dalszym ciągu czynnie wspierał nasz Wydział, naszych pracowników i naszych studentów. Bardzo chętnie nas odwiedzał, wygłaszał wykłady, pozytywnie odpowiadał na zaproszenia naszych studentów do wygłaszania wykładów na organizowanych przez nich konferencjach, uczestniczył w obronach prac doktorskich przeprowadzanych na naszym Wydziale, uczestniczył w naszych wydziałowych uroczystościach.

Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Stefan Kruszewski

pozostałe wiadomości