Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Informacja dla studentów odbywających praktyki w roku akademickim 2023/2024

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Studenci!

Uprzejmie informujemy, że z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, jednostki przyjmujące  na praktyki wymagają przedłożenia przez studenta informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

 

 

Wnioski o udzielenie informacji można składać w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego 

- drogą elektroniczną przez system e-KRK,

- drogą pocztową,

- osobiście.

W Bydgoszczy Punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego mieści się na
ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz (pok. 9), tel. 52 32 53 174  i jest czynny,
 - w poniedziałki w godzinach 8:00-18:00 (przerwa w godz. 12:15 - 12:30),
-  od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00  (przerwa w godz. 12:15 - 12:30).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie»

Po uzyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Karnego, każdy student realizujący praktykę, zobowiązany jest do dostarczenie otrzymanego oryginału informacji do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego.

Studenci,  którzy aktualnie odbywają praktyki są zobowiązani dostarczyć dokument z KRK do dnia 19 lipca 2024 r., pozostali studenci, na co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem praktyk.

wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie» 

 

pozostałe wiadomości