Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Kursy ZAAWANSOWANE z technik kształcenia na odległość

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Szanowni Państwo,                                                                    

Władze Rektorskie wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z nauczaniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poczyniły wszelkie starania, aby zorganizować dla Pracowników UMK kursy w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć zdalnych w stopniu ZAAWANSOWANYM. Celem kursów jest wsparcie Państwa w wykorzystywaniu nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi umożliwiających organizację zdalnego nauczania, niezbędnych do prowadzenia kształcenia w sposób skuteczny, przystępny i przyjazny Studentom. Dostępne są dla Państwa następujące szkolenia: Moodle kurs zaawanoswany; Interaktywne materiały dydaktyczne w Moodlu - H5P, Microsoft Teams - kurs zaawansowany, Współpraca w środowisku online, Zajęcia zdalne w świecie audio i video

Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do uczestnictwa w kursach. Poniżej przesyłam Państwu instrukcję dostępu do kursów.

Aby rozpocząć korzystanie z „kursów zaawansowanych” można:

- wybrać link do kursu z listy poniżej, zalogować się przez Centralny Punkt Logowania

lub

- wejść na stronę moodle.umk.pl – wybrać Szkolenia dla pracowników UMK – wybrać Szkolenia – rok akademicki 2020/21Szkolenia zaawansowane - wybrać kurs i zalogować się przez  Centralny Punkt Logowania

 

 

 

 

 

 

 

Moodle - kurs zaawansowany - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=648

W czasie kursu uczestnik dowie się, jak utworzyć i zarządzać grupami, jak restartować kurs, importować składowe kursu, tworzyć kopie kursu (w tym kopie zapasową), jak tworzyć wybrane aktywności w kursie takie jak czat, głosowania, kwestionariusz, frekwencja, jak tworzyć pytania typu obliczeniowego, pytania dopasuj krótką odpowiedź, pytania przeciągnij i upuść markery w testach, jak tworzyć własne skale ocen, dowie się również o dodawaniu do kursu pakietu IMS.

Interaktywne materiały dydaktyczne w Moodlu - H5P - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=653

W czasie kursu uczestnik dowie się czym jest H5P, jak tworzyć pytania Prawda/Fałsz, jednokrotnego wyboru, uzupełnij luki w tekście, o sposobach prezentacja treści  na przykładzie funkcji akordeon, oś czasu, wykres, interaktywne wideo, kolumna, prezentacja.

Microsoft Teams - kurs zaawansowany - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=720

W czasie kursu uczestnik dowie się, jak organizować konsultacje/dyżury na Teams, jak zmienić status, obrazek profilowy, tło wyświetlane podczas konferencji, jak tworzyć pokoje czyli prowadzić zajęcia w grupach, dowie się również o nagrywaniu spotkań, o zastosowaniu wzmianki, ważnych wiadomościach i ogłoszeniach na kanałach, o ważnych i pilnych wiadomości w czacie, jak tworzyć testy i zadania oraz o korzystaniu z aplikacji mobilnej.

Współpraca w środowisku online - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=656

W czasie kursu uczestnik dowie się o projektowaniu ćwiczenia grupowego, zaangażowaniu studentów w pracę on-line, kierowaniu grupą, ocenianiu, kompetencjach i zasadach pracy online, aktywnościach (w nawiązaniu do funkcjonalności Moodle- zadania zespołowe, forum dyskusyjne, wiki, warsztat, projekt), komunikacji we współpracy, działaniach nauczyciela oraz o współpracy w grupie.

Zajęcia zdalne w świecie audio i video - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=738

W czasie kursu uczestnik dowie się o scenariuszu, sprzęcie – dźwięk i statywy (narzędzia rejestrujące, nagrania w ruchu, mikrofony i rejestratory dźwięku, statywy), oświetleniu (sprzęt, podstawy oświetlenia, zasady oświetlania planu, oświetlenie planu w warunkach domowych), ustawieniu kamery (ekspozycja, ostrość, perspektywa, balans bieli, format kadru), Lighboardzie – co to jest i jak się przygotować do pracy).

 

Z poważaniem 
prof. dr hab. Stefan Kruszewski 
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

pozostałe wiadomości