Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Międzynarodowe badanie „EUROSTUDENT”

Zdjęcie ilustracyjne

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz agencja badawcza PBS zachęcają do udziału w ósmej edycji międzynarodowego badania „EUROSTUDENT”. Ankietę można wypełnić do końca czerwca 2022 r.

EUROSTUDENT jest siecią badaczy, analityków, agencji badawczych oraz środowisk akademickich reprezentujących ministerstwa zajmujące się sprawami szkolnictwa wyższego w państwach europejskich. Projekt ma na celu badanie ekonomicznych i społecznych warunków życia i studiowania europejskich studentów.

Cykliczny charakter przedsięwzięcia, dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej, pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego państw uczestniczących.

W poprzedniej edycji badania uczestniczyło ponad 370 tysięcy osób studiujących w 26 krajach Europy. Głównym rezultatem projektu na poziomie międzynarodowym jest raport porównawczy, przygotowany w języku angielskim przez koordynatora projektu – Niemieckie Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Nauką. Zgromadzone w raporcie dane porównawcze i krajowe posłużyły do przygotowania pogłębionego opracowania dotyczącego studiowania w polskich uczelniach na tle innych krajów europejskich. Dokument obejmuje takie aspekty jak popularność kierunków studiów, łączenie pracy i nauki, zakwaterowanie, sytuację finansową i wydatki, pochodzenie społeczne studentów czy bariery dla odbycia części studiów na zagranicznych uczelniach.

Pełny raport jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-projektu-eurostudent-vii.

Aby wziąć udział w kolejnej edycji, należy do 30 czerwca wypełnić kwestionariusz elektroniczny: https://badania.pbs.pl/eurostudent.pg?id_rspo=282  Ankieta jest anonimowa. Odpowiedź na zawarte w niej pytania zajmie ok. 20 minut, a wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na angielskojęzycznej stronie https://www.eurostudent.eu/

pozostałe wiadomości