Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Informacje dla studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie Wydziału Farmaceutycznego,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,

Władze Dziekańskie gorąco zapraszają do zapoznania się z przygotowanym dla Państwa zbiorem informacji odnośnie procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK w roku akademickim 2022/2023.
W przededniu rozpoczęcia przez Państwa nowego rozdziału w życiu pragniemy Państwa powitać oraz podziękować za zaufanie w wyborze Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy na miejsce, w którym będziecie Państwo rozwijali swoją wiedzę, ale również będziecie Państwo kształtowali swoje umiejętności praktyczne, asertywność, odporność na stres, kreatywność, czy samodyscyplinę. Te wszystkie kompetencje już za kilka lat będą podstawą do uzyskania tytułu licencjata lub magistra i otworzą przed Państwem szeroki wachlarz możliwości zawodowych.

Władze Dziekańskie w osobie Pana Dziekana Prof. dr hab. Stefana Kruszewskiego; Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Barbary Ruszkowskiej- Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Organizacyjnych i Rozwoju dr hab. Bogumiły Kupcewicz, prof. UMK oraz Prodziekana ds. Studenckich dr hab. Marcina Koby, prof. UMK przygotowały zbiór niezbędnych informacji, które ułatwią Państwu adaptację w nowym środowisku, by rozpoczęcie pierwszego w Państwa życiu roku akademickiego przebiegło spokojnie i w komfortowych warunkach.

Szanowni Państwo, na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.) Art. 83. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Proszę pamiętać, iż Student, który nie złoży ślubowania zgodnie z regulaminem, w ciągu 14 dni od 1 października, będzie skreślony z listy studentów. W roku akademickim 2022/2023 uprzejmie Państwa prosimy o złożenie ślubowania w wersji elektronicznej.

 

 

 

 

 

ŚLUBOWANIE ELEKTRONICZNE

PROCEDURA ŚLUBOWANIA w systemie USOS

 • Osoba przyjęta na studia zakłada konto na serwerze uniwersyteckim.
 • Po zalogowaniu do systemu USOSweb, musi zaakceptować treść ślubowania. Bez wykonania tej czynności nie uzyska dostępu do usług oferowanych przez system. Fakt akceptacji ślubowania lub jego braku jest odnotowywany w systemie.

INSTRUKCJA SYSTEMU USOS »

USOSweb »

INFORMACJE OGÓLNE

  1. INFORMACJE PODSTAWOWE DLA STUDENTÓW I ROKU »
  2. Organizacja roku akademickiego »
  3. Programy, plany studiów oraz sylabusy przedmiotów »
  4. Regulamin studiów »
  5. Władze Uczelni »
  6. Władze Wydziału Farmaceutycznego »
  7. Katedry Wydziału Farmaceutycznego wraz z adresami i telefonami »
  8. Pracownicy dziekanatu »
  9. Organizacje studenckie, które działają na Wydziale Farmaceutyczny »

   STUDENCKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH;
   e-mail: stdl@cm.umk.pl; cm.umk.pl
   Facebook:https://www.facebook.com/stdlbydgoszcz?ref=hl

   POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW FARMACJI,
   przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; e-mail: bydgoszcz@ptsf.pl; www.ptsf.pl
   Facebook: https://www.facebook.com/BydgoszczPTSF

   KOSMETOLOGICZNA ORGANIZACJA STUDENCKA;
   www.kos.cm.umk.pl
   Facebook: https://www.facebook.com/kos.cm.umkINFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

   1. Rozkłady zajęć dydaktycznych »
   2. Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum w roku akademickim 2022/2023 – semestr zimowy »
   3. W co student powinien się zaopatrzyć przed zajęciami »

    Każdy student przed zajęciami powinien być zaopatrzony w fartuch jednorazowego, jak i wielorazowego użytku.

   4. Pomoc materialna dla studentów »
   5. Pomoc psychologiczna i psychiatryczna »

Z pozdrowieniami, 

Kolegium Dziekańskie
Wydziału Farmaceutycznego

 

 

 

 

pozostałe wiadomości