Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ NA ANALITYKĘ MEDYCZNĄ, FARMACJĘ, KOSMETOLOGIĘ

Zdjęcie ilustracyjne

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie!

Jeżeli jesteście zainteresowani zdobyciem atrakcyjnego zawodu diagnosty laboratoryjnego lub farmaceuty rozpocznijcie studia na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK na kierunkach analityka medyczna lub farmacja. Ukończenie studiów na tych kierunkach gwarantuje nie tylko uzyskanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego lub farmaceuty, ale zapewnia dużo większe możliwości. Apteki, szpitale, medyczne laboratoria diagnostyczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, instytucje nadzoru wprowadzania produktów leczniczych na rynek, instytuty badawcze i uczelnie to podmioty oczekujące na absolwentów w/w kierunków studiów. Odpowiadając na duże zapotrzebowanie na rynku pracy na absolwentów farmacji i analityki medycznej oraz wykorzystując pełniej potencjał Wydziału, zwiększyliśmy liczbę miejsc na tych kierunkach i w związku z tym na te kierunki możecie jeszcze zarejestrować się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów

 https://rekrutacja.cm.umk.pl       

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

pozostałe wiadomości