Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Nagrody Ministra

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pixabay

Uprzejmie informujemy o zbliżających się terminach składania wniosków o nagrody prezesa rady ministrów i nagrody ministra;

 

  1. Prezesa Rady Ministrów dla nauczycieli akademickich za wyróżnione rozprawy doktorskie oraz wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla osób, które stopień naukowy uzyskały w 2019 r. - termin składania wniosków do 3 lutego 2020r.

  2. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej, uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz za całokształt dorobku – termin składania wniosku do 3 lutego 2020 r.

Przygotowane wnioski wraz z ich wersją elektroniczną proszę o przesłanie na adres Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego (ww. wnioski winny być zaopiniowane przez Wydziałową Komisję do spraw finansowych i nagród, w związku z tym uprzejmie proszę o zachowanie terminów).

Pismo JM Rektora >>

pozostałe wiadomości