Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Kosmetolożki nagrodzone

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych” przyniosła wyróżnienia mgr Magdalenie Basałygo i mgr Dominice Ragin - doktorantkom Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.

Doktorantki będące uczestniczkami konferencji, która odbyła się 3 marca 2018 r. w Warszawie, działają pod opieką naukową dr hab. Barbary Zegarskiej, kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej.

Spośród autorów prac zaprezentowanych w sesji ustnej prac oryginalnych II nagrodę zdobyła mgr Magdalena Basałygo za pracę pt. „Ocena równowagi stężenia MMP-1, MMP-2 i TIMP-1 w przebiegu AZS”. Mgr Dominika Ragin przedstawiła dwa tematy: „Co nowego w leczeniu świądu? - Raport z 9. Światowej Konferencji Świądu” oraz „Skórne objawy niepożądane podczas leczenia onkologicznego i związana z nimi zmiana jakości życia pacjentów - badanie ankietowe”. Za drugi temat doktorantka otrzymała I miejsce w kategorii prac oryginalnych prezentowanych w sesjach ustnych e-posterów.

Mgr Magdalena Basałygo została też wyróżniona wyjątkową nagrodą specjalną - Nagrodą Redaktora Naczelnego „Przeglądu Dermatologicznego”, przyznaną przez prof. dr hab. Małgorzatę Olszewską.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych - dyplom Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych - dyplom Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych - dyplom Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych - dyplom baner informacyjny konferencji