Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Komunikat Prorektora ds. CM w sprawie obowiązku szczepień studentów

Zdjęcie ilustracyjne

Prorektora ds. Collegium Medicum
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie obowiązku szczepień przeciw Covid-19 studentów Collegium Medicum UMK odbywających zajęcia dydaktyczne na terenie szpitali

W uzgodnieniu z dyrektorami szpitali informuję, że od dnia 1 marca 2022 r. do odwołania studentów Collegium Medicum UMK odbywających zajęcia dydaktyczne na terenie szpitali obowiązują następujące zasady:

1) w zajęciach dydaktycznych na terenie szpitala mogą uczestniczyć jedynie studenci,bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej oraz w pełni zaszczepieni lub ozdrowieńcy, posiadający ważny Unijny Certyfikat COVID-19 lub zaświadczenie o statusie ozdrowieńca, które zobowiązani są okazać prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć;

2) w przypadku studentów niezaszczepionych lub bez ważnego certyfikatu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych dziekan w porozumieniu z kierownikiem jednostki odpowiedzialnej za realizację przedmiotu ustali, czy istnieje możliwość realizacji efektów uczenia w inny sposób i w zależności od tego podejmie decyzję co do dalszego postępowania.

Prorektor ds. Collegium Medicum 
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

pozostałe wiadomości