Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Grants4NCUStudents - nabór wniosków do 2 edycji konkursu

Zdjęcie ilustracyjne

Trwa nabór wniosków w ramach 2. edycji konkursu Grants4NCUStudents 2021!

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl.

Nabór wniosków rozpoczął się 01.10.2021 r. i potrwa do 29.10.2021 r.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.umk.pl/idub/konkursy

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu, odbędzie się dnia 21.10.2021 (czwartek), o godzinie 18:30. Spotkanie zorganizowane będzie na platformie MS Teams. Link do spotkania >>> 

Serdecznie zapraszamy!

pozostałe wiadomości