Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji CM UMK w roku akademickim 2020/2021

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji CM UMK w roku akademickim 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 Członkowie PTSF przeprowadzili następujące akcje:

 • Wieczór przewodni z PTSF 06.10.2020 - Akcja mająca na celu umożliwienie osobom zainteresowanym wstąpienie do PTSF Bydgoszcz zapoznanie się z organizacją i jej działaniami, a także zadawanie pytań w związku z działalnością PTSF.
 • Integracja w Cybermachinie 8.10.2020r. - Integracja członków PTSF Bydgoszcz i propagowanie działalności PTSF Bydgoszcz wśród studentów farmacji.
 • Webinar "Poznaj farmaceutyczny świat i jego międzynarodowe możliwości" 14.10.2020r. - Zapoznanie członków PTSF Bydgoszcz z podstawowymi informacjami o EPSA i IPSF.
 • Trening umiejętności miękkich "Efektywna nauka" 18.10.2020 - Celem akcji było zmotywowanie członków PTSF Bydgoszcz. Akcja była skierowana szczególnie w stronę studentów z I roku farmacji, aby wskazać im benefity z wstąpienia do Organizacji.
 • I Walne Zgromadzenie Członków 21.10.2020 - Walne Zgromadzenie Członków, którego celem było oficjalne przekazanie funkcji nowemu Zarządowi Lokalnemu, podsumowanie działalności PTSF Bydgoszcz w roku akademickim 2019/2020 oraz przedstawienie planów na najbliższy czas.
 • Kawa z Zarządem 29.10.202 - Zorganizowana akcja dająca możliwość zainteresowanym osobom poszerzenie wiedzy o PTSF, możliwościach jakie daje, zadania pytania i rozwiania wszelkie wątpliwości na temat organizacji.
 • Antybiotykoterapia pod lupą Farmaceuty 2-8.11.2020 - Celem akcji była promocja wiedzy odnośnie antybiotyków poprzez przeprowadzanie prelekcji w szkołach podstawowych i średnich.
 • Spotkanie informacyjne odnoście Student Exchange Programme 12.11.2020 - coroczne spotkanie umożliwiające zapoznanie się studentów farmacji z możliwościami wyjazdów zagranicznych na tzw. SEP.
 • Webinar "Wszystko, co musisz wiedzieć o cukrzycy" 30.11.2020 - Webinar związany był z coroczną akcją „Skonsultuj z Farmaceutą” i w ramach tego przygotowano specjalny webinar z dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK na temat cukrzycy, jak leczyć, zapobiegać i kilka słów o jej objawach. Było to jedno z największych naszych wydarzeń. Zgromadziliśmy na nim 170 osób nie tylko z naszej uczelnie ale także z Bydgoszczy.
 • Skonsultuj z Farmaceutą 2-8.11.2020 - Celem akcji „Skonsultuj z Farmaceutą” był wzrost świadomości społecznej w zakresie opieki i prewencji chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca, nadciśnienie i POChP.
 • Konkurs Mikołajkowy 06-12.12.2020 - Celem akcji było zachęcenie członków PTSF Bydgoszcz do włączenia się działalność organizacji poprzez konkurs, w którym należało wykonać zdjęcie z elementem świątecznym. Zgłoszenia należało składać w dniach 6.12-10.12.2020 r.
 • Szlachetna Paczka 28.11-11.12.2020 - Akcja charytatywna, której celem było wsparcie wybranej potrzebującej rodziny z Bydgoszczy.
 • Trening umiejętności miękkich "Komunikacja" 13.12.2020r. - Celem treningu było zmotywowania członków PTSF Bydgoszcz do większego zaangażowania się w działania organizacji i przeniesienia tej motywacji na innych.
 • Webinar "Witamy w świecie badań klinicznych" 09.12.2020 - Webinar mający na celu przybliżenie studentom roli farmaceuty w pracy w badaniach klinicznych oraz możliwej ścieżki kariery.

 

 • "Szczepię się, bo..." 09.01.2021 - Celem akcji było podniesienie świadomości na temat zdrowia, szerzenie promocji szczepienia przeciwko SARS-COV-2 oraz zachęcenie jak największej ilość osób do zaszczepienia się.
 • Cyklu webinarów „Jaka przyszłość czeka analityków i farmaceutów?” – „Wady i zalety firm farmaceutycznych”, „Praca w toksykologii – fakty i mity” 14.01., 22.01., 15.02.2021 - Cykl webinarów przeprowadzony we współpracy z STDL CM UMK i stroną Kariera w Farmacji. Celem akcji było ukazanie możliwości rozwoju i kierunków pracy dla studentów analityki medycznej i farmacji.
 • Webinar "Co powinniśmy wiedzieć o rejestracji wyrobów medycznych?" 22.02.2021r. - Celem akcji było zapoznanie się Członków PTSF Bydgoszcz z procesem rejestracji wyrobów medycznych. Webinar poprowadził mgr Tomasz Gnatowski z Katedry Technologii Postaci Leku CM UMK w Bydgoszczy.
 • "W szczepionkę nie boli" 22-28.02.2021 - Celem akcji było zebranie i przedstawienie faktów, podstawowych informacji i terminów oraz rozwianie wątpliwości, teorii spiskowych odnośnie szczepień. Prelekcje odnośnie szczepień zostały przeprowadzone przez wolontariuszy w szkołach podstawowych oraz średnich.
 • Webinary we współpracy z firmą Servier "Rozwój leku badanego – od cząsteczki do wprowadzenia na rynek" oraz "Jak poszukiwać informacji medycznych i rozróżnić je od dezinformacji?" 17.03., 20.04.2021 - Webinary zostały przeprowadzone w celu przybliżenie studentom roli farmaceuty w pracy w badaniach klinicznych, możliwej ścieżki kariery oraz sposobach przeszukiwania informacji.
 • II Walne Zgromadzenie Członków 18.03.2021 - Walne Zgromadzenie Członków miało na celu podsumowanie działalności PTSF Bydgoszcz w semestrze zimowym 2020/21 oraz przedstawienie planów i wydarzeń na semestr letni 2020/21.
 • Vampire Cup 1.03.-1.06.2021 - Akcja edukacyjna promująca krwiodawstwo, której celem akcji zachęcenie do oddawania krwi oraz zwiększanie świadomości na ten temat. Wydarzenie zostało przeprowadzone we współpracy z IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz. W ramach wydarzenia odbył się konkurs wiedzy oraz webinar o krwiodawstwie.
 • Webinar "Farmacja przemysłowa - kulisy produkcji leku" 31.03.2021r. - Celem akcji było zapoznanie się zainteresowanych członków PTSF z podstawowymi informacjami dotyczącymi pracy w dziale farmacji przemysłowej.
 • PTSF Week 12-16.04.2021 - Akcja w ramach promocji PTSF Bydgoszcz mająca na celu zachęcanie studentów do dołączenia do Organizacji oraz zintegrowanie Członków PTSF Bydgoszcz.
 • "Skonsultuj z Farmaceutą" 4-14.05.2021 - Wydarzenie polegające na przeprowadzeniu zajęcia online z uczniami szkół średnich oraz starszych klas szkół podstawowych odnośnie tematyki alergii. Celem akcji było pobudzanie świadomości społecznej w zakresie opieki i prewencji chorób cywilizacyjnych.
 • Integracja w Cybermachinie 17.06.2021 - Akcja mająca na celu integrację stacjonarną Członków PTSF Bydgoszcz.
 • Wizyta w Ośrodku badań klinicznych 21.06.2021 - Zadaniem wydarzenia było przybliżenie studentom pracy koordynatora badań klinicznych.
 • III Walne Zgromadzenie Członków 22.06.2021 - Celem Walnego Zgromadzenia Członków było podsumowanie dotychczasowej pracy PTSF Bydgoszcz w roku akademickim 2020/2021.
 • Webinar „Badania kliniczne – co warto wiedzieć?” 29.06.2021 - Wykład przeprowadzony przez zaproszonych ekspertów, mających wieloletnie doświadczenie w planowaniu i monitorowaniu badań klinicznych wszystkich faz, a jego celem było poruszenie praktyczne zagadnień, które z pewnością ułatwią rozpoczęcie ścieżki kariery w dziedzinie badań klinicznych.
 • Wybory do Zarządu Lokalnego PTSF Bydgoszcz. Było to wydarzenie prowadzone w sposób hydrydowy. Mogliśmy uczestniczyć w nim na auli w budynku Patomorfologii, albo dołączyć za pomocą platformy MTems.

 

Zarząd

Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji

pozostałe wiadomości