Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: e-wolontariat dla studentów

Zdjęcie ilustracyjne

Rzecznik Praw Pacjenta to instytucja powołana celem ochrony praw pacjentów. Przywiązujemy ogromną wagę do monitorowania i poprawy poziomu bezpieczeństwa pacjentów w placówkach medycznych w całym kraju, a także podejmujemy działania edukacyjne w tym zakresie. Ponieważ chcemy dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących pomocy pacjentów - podjęliśmy decyzję o dodatkowej formie wsparcia – jaką jest porozumiewanie się na odległość przy udziale i zaangażowaniu wolontariuszy.

 Więcej informacji https://www.gov.pl/web/rpp/e-wolontariat

pozostałe wiadomości