Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

"Farmaceuta - zawód z przyszłością"

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Farmaceutyczny wraz z Działem Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM uzyskał dofinansowanie w ramach „Programu Studiujesz? Praktykuj!”, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekt dotyczący realizacji wysokiej jakości programu stażowego dla studentów kierunku Farmacja. Projekt skierowany jest do studentów V roku kierunku Farmacja i jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Konkurs jest realizowany w ramach Działania 3.1, Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: „Farmaceuta - zawód z przyszłością”

Wartość całkowita projektu: 434 818,80 zł

Kwota dofinansowania: 421 774,23 zł

Koordynator projektu: prof. dr hab. Michał Marszałł

Zastępca koordynatora projektu: dr hab. Bogumiła Kupcewicz

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Informacja o realizacji projektu >>

pozostałe wiadomości