Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW KIERUNKU FARMACJA 22.04.2023 r.

Zdjęcie ilustracyjne

Już po raz 16-ty kolejna grupa absolwentów bydgoskiej farmacji, po odbyciu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptekach,  otrzymała dyplomy magistrów farmacji.

 

Kierunek farmacja w Bydgoszczy został uruchomiony w 2002 roku. Było to możliwe dzięki wielkim zabiegom organizacyjnym ówczesnych władz Akademii Medycznej i dużemu wsparciu władz miasta Bydgoszczy, których oferta skłoniła znaczącą grupę profesorów farmaceutów z innych uczelni medycznych do podjęcia wysiłku budowania kierunku farmacja i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk farmaceutycznych w Bydgoszczy. Ważnym wydarzeniem w procesie tworzenia bydgoskiej farmacji było wybudowanie i wyposażenie budynku farmacji przy ulicy Jurasza, co nastąpiło w październiku 2006 roku. W roku 2008 pierwsi absolwenci bydgoskiej farmacji otrzymali dyplomy magistrów farmacji W kolejnych latach Wydział Farmaceutyczny podnosił swój status i prestiż. Znacząco zwiększyła się liczba samodzielnych pracowników nauki, wzrastał poziom badań naukowych - Wydział uzyskiwał w czasie kolejnych parametryzacji wysoką kategorię naukową, uzyskał uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, jakość kształcenia była pozytywnie oceniana przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W związku z ukończeniem w tym roku studiów przez kolejny, już 16-ty rocznik bydgoskich absolwentów kierunku farmacja, w dniu 22 kwietnia br. w Auli Wydziału Farmaceutycznego odbyło się uroczyste Dyplomatorium. Tegorocznym absolwentom w obecności władz i profesorów Wydziału oraz zaproszonych gości (Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie farmacji szpitalnej oraz Wiceprezesa Okręgowej Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej) wręczono dyplomy magistrów farmacji.  82 osoby ukończyły w tym roku bydgoski kierunek farmacja. W ten sposób liczba magistrów farmacji, wychowanków bydgoskiego Wydziału wzrosła do 1447. Absolwenci bydgoskiej farmacji pracują w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego, a także w wielu miejscowościach w całej Polsce. Znacząca grupa absolwentów realizuje się zawodowo poza naszym krajem. Spora grupa znalazła dobrą satysfakcjonującą pracę w polskim przemyśle farmaceutycznym. Niektórzy realizują się zawodowo w administracji państwowej oraz w samorządzie zawodowym farmaceutów. Duża grupa bydgoskich absolwentów farmacji pracuje naukowo, zarówno na bydgoskim Wydziale Farmaceutycznym jak i na innych uczelniach. O poziomie satysfakcji zawodowej absolwentów bydgoskiej farmacji zaświadczają ostatnie rankingi uczelni i kierunków studiów. W kryterium „ekonomiczne losy absolwentów” ostatniego rankingu PERSPEKTYW nasza bydgoska farmacja otrzymała najwyższą ocenę wśród wszystkich 11 kierunków farmacji prowadzonej przez polskie uniwersytety.

W czasie Dyplomatorium wyróżniający absolwenci zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi. Nagrody za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce otrzymali magistrowie farmacji: Sylwia Natalia Figurska,. Mikołaj Karol Michalczak, Klaudia Mierzejewska, Jagoda Misztal i Dawid Grzegorz Rybka. Za działalność w chórze Collegium Medicum nagrodą zostali uhonorowani mgr. farmacji: Sylwia Natalia Figurska oraz Agata Kociniewska, zaś za pracę organizacyjną na rzecz uczelni mgr farmacji Karolina Chomont, a za pozyskiwanie grantu na studenckie badania naukowe mgr farmacji Monika Kołodziejska. Szczególną nagrodę, za uzyskanie w roku 2022 stypendium Ministra Edukacji i Nauki, otrzymali mgr. farmacji Anna Kośmider i Aleksander Gajewski. Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest przyznawane studentom prowadzącym badania naukowe udokumentowane publikacjami. W ciągu ostatnich dwóch lat 846 studentów z całej Polski otrzymało to prestiżowe o znaczącej wartości stypendium i tylko 2 stypendia przyznano studentom kierunku farmacja i beneficjentami tych dwóch stypendiów są studenci bydgoskiej farmacji, a tegoroczni w/w absolwenci.

Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium absolwentów kierunku Farmacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.