Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Obrona Doktorska mgr Aleksandry Skalskiej-Bugały

Zdjęcie ilustracyjne

Dnia 14 listopada 2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandry Skalskiej-Bugały. Temat rozprawy: „Analiza produktów aktywnej demetylacji DNA w moczu pacjentów z rakiem jelita grubego oraz ostrą białaczką szpikową”. Pani Aleksandra Skalska-Bugała jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego (analityka medyczna).

Promotor:
dr hab. Rafał Różalski, prof. UMK

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka - Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
    w Warszawie
  • dr hab. Bolesław Karwowski - Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
    w Łodzi
  • dr hab. n. farm. Jarosław Paluszczak - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

pozostałe wiadomości