Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Konkurs „Debiuty” organizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza”.

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Debiuty” organizowanym w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza”.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.

Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.

Kwota dofinansowania jednego projektu przyznana w ramach konkursu nie może być wyższa niż 50.000 zł. Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na  realizację projektu zgłoszonego do konkursu, a także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu wniosków grantowych ze strony ekspertów wewnętrznych.

Nabór do konkursu trwa od 14.02 do 13.03.2022r.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy czwartek począwszy od 17 lutego w godzinach 10.00-11.00 dyżur będzie pełnić pani mgr Natalia Proń-Nowak.
Dyżur odbywać się będzie poprzez msTeams.

Zapraszamy!

Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/konkursy/2022/

Jak przystąpić do konkursu >>

pozostałe wiadomości