Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

APEL DZIEKANA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pixabay.com

Szanowni Państwo Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego,

Zwracam się z gorącym apelem o rygorystyczne przestrzeganie zaleceń związanego z kryzysem  epidemiologicznym. Proszę państwa, prowadzących korespondencję e-mailową lub telefoniczną ze studentami, abyście apelowali do ich rozsądku o odpowiedzialne potraktowanie czasu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

 

Bardzo proszę:

1)      o powstrzymanie wszelkich wyjazdów i przemieszczania się po kraju. Jedyny dopuszczalny przejazd to z siedziby uczelni do miejsca stałego zamieszkania

2)      o przebywanie w miejscu stałego zamieszkania w domu (ewentualnie spacery z unikaniem kontaktów z innymi ludźmi).

3)      o powstrzymanie się przez pracowników  od podróżowania po Polsce i o unikania skupisk ludzkich

4)      o unikanie przemieszczania  środkami komunikacji masowej, a jeżeli to konieczne, o zachowanie dużej ostrożności i stosowania  zasad higieny w okresie zagrożenia epidemią. 

Studenci w okresie do 25 marca,  w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, nie powinni przebywać na terenie Uczelni, w szczególności nie maja prawa do wykonywania w laboratoriach  na terenie Uczelni badań związanych z przygotowywaniem prac magisterskich.

Osoby, które  w ostatnim czasie powróciły z zagranicy powinny bezwzględnie odbywać kwarantannę domową.

Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Władze Uniwersytetu w najbliższym czasie wydadzą dalsze rozporządzenia oraz zarządzenia dotyczące postępowania w okresie zaistniałego kryzysu. Proszę śledzić strony internetowe  Ministerstw oraz Uczelni. Proszę już teraz , abyście Państwo przygotowywali się do prowadzenia nauczania na odległość.

Z poważaniem

Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

pozostałe wiadomości