Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW ANALITYKA MEDYCZNA I KOSMETOLOGIA 18.11.2023 r.

Zdjęcie ilustracyjne

W sobotę 18. listopada odbyło się uroczyste Dyplomatorium na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Dyplomy ukończenia studiów wyższych otrzymali absolwenci kierunków analityka medyczna i kosmetologia – łącznie 110 osób.

 

Kierunek analityka jest kierunkiem założycielskim dla bydgoskiego Wydziału Farmaceutycznego Pierwsi studenci tego kierunku rozpoczęli studia dokładnie 35 lat temu w 1988 roku, a pierwsze Dyplomatorium absolwentów tego kierunku odbyło się 30 lat temu w 1993 roku. Analityka medyczna to kierunek, który przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego – bardzo pożądanego w ochronie zdrowia. Dotychczas dyplomy ukończenia studiów na bydgoskim kierunku analityka medyczna otrzymały 1644 osoby. Zdecydowana większość z nich wykonuje zawód diagnosty laboratoryjnego. Diagnosta laboratoryjny w ochronie zdrowia pełni kluczową rolę w postawieniu przez lekarza prawidłowej diagnozy. Tylko prawidłowa diagnoza może zagwarantować prawidłowe i skuteczne leczenie. Współczesna medycyna laboratoryjna w celu postawienia prawidłowej diagnozy wykorzystuje najnowsze zdobycze nauki, w szczególności biologii molekularnej, ale też wykorzystuje zdobycze informatyki w tym sztucznej inteligencji.

Bydgoski Wydział Farmaceutyczny ma już też długoletnią tradycję kształcenia na kierunku kosmetologia. Dotychczas dyplom ukończenia studiów na tym kierunków otrzymało 1227 osób. Absolwentki i absolwenci tego kierunku też są przygotowani do wykonywania bardzo dobrego społecznie pożądanego zawodu. Wzrasta i będzie wzrastało zapotrzebowanie na piękno, a zatem będzie wzrastało zapotrzebowanie na kosmetologów. Każdego roku fundacja Perspektywy przeprowadza ranking uczelni i kierunków. Bydgoska kosmetologia, zajmuje w konkurencji z kosmetologiami ze wszystkich innych publicznych uczelni w zależności od roku albo drugie albo trzecie miejsce. O tak wysokim miejscu zadecydowało m. in. kryterium „ekonomiczne losy absolwentów” W tym kryterium  kierunki bydgoskiego Wydziału Farmaceutycznego, otrzymują najwyższe noty, co oznacza, że absolwenci tych bydgoskich kierunków bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy, nie mają problemu ze znalezieniem dobrze płatnej satysfakcjonującej pracy, lub założeniem własnej dobrze prosperującej firmy.

Uroczystość Dyplomatorium odbyła się w odnowionej Auli Collegium Medicum przy ulicy Jagiellońskiej 13 z pełnym ceremoniałem akademickim. Uczestniczyli w niej Pani Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska i Pani Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Beata Przyborowska, liczne grono profesorów nauczających na Wydziale Farmaceutycznym oraz wielu zaproszonych znamienitych gości, m.in. Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Pani Monika Pintal - Ślimak oraz Poseł na Sejm RP, absolwent kierunku analityka medyczna Pan dr Norbert Pietrykowski. Przybyli też diagności laboratoryjni i kosmetolodzy współpracujący z Wydziałem w prowadzeniu praktyk zawodowych.  Uroczystości przewodniczył Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski. Przemówienia skierowane do absolwentów wygłosili: obie Panie Prorektor, Dziekan Wydziału, Pani prezes KRDL i Pan poseł.

Dziekan Wydziału w swym przemówieniu mówił o ważnej roli zawodów diagnosty laboratoryjnego oraz kosmetologa. Nawiązał też do rankingu Perspektyw, w którym, zwłaszcza kierunek kosmetologia, zajmuje wysokie miejsce:  „Miejsce w rankingu Perspektyw jest określane na podstawie wielu kryteriów. Jednym z nich są „ekonomiczne losy absolwentów” W tym kryterium nasze kierunki, otrzymują najwyższe noty. Oznacza to, że nasi absolwenci bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy, nie mają problemu ze znalezieniem dobrze płatnej, satysfakcjonującej pracy, lub założenia własnej dobrze prosperującej firmy”. Mówił również o wysokim poziomie badań naukowych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym Badania naukowe to nasza mocna strona. Wnieśliśmy znaczący wkład w uzyskanie przez nasz Uniwersytet statusu Uczelni Badawczej. Zapracowaliśmy na ten wkład w Uczelnię Badawczą jakością prowadzonych badań naukowych, ilością i jakością publikacji, ilością zdobytych grantów. Też umiemy w celu dalszego rozwijania badań korzystać z możliwości jakie daje Uczelnia Badawcza. Państwo możecie być dumni, że jesteście absolwentami elitarnej Uczelni Badawczej. Tylko 10 polskich uczelni ma taki status. Jednym z parametrów określających jakość badań naukowych  i wartość wkładu w światową naukę jest współczynnik cytowań publikacji powstających tu na naszym bydgoskim Wydziale Farmaceutycznym. Pod względem ilości cytowań w ostatnim roku dwoje naszych profesorów nauczających na kierunku analityka medyczna znalazło się w prestiżowym gronie 2% najczęściej cytowanych na świecie autorów.  Są nimi obecni dziś z nami Pani prof. Barbara Bojko i  Pan prof. Piotr Cysewski”.  Dziekan w swym wystąpieniu nawiązał też do wydarzenia, które za kilkanaście godzin będzie miało miejsce w San Salvador z udziałem studentki bydgoskiej analityki medycznej:Studentka IV roku  naszej analityki medycznej pani Angelika Jurkowianiec w tym roku zdobyła tytuł Miss Polski. Obecnie ubiega się o tytuł Miss Universe. 3 listopada wyleciała do Salwadoru i właśnie dzisiejszej nocy w San Salvador odbędzie się Wielki Finał Miss Universe . Trzymajmy kciuki i życzmy naszej studentce kolejnego zwycięstwa. Pani Angelika Jurkowianiec przygotowała na cele tego konkursu specjalny film, w którym zawarła dużo ciepłych informacji o studiowaniu naszej analityki medycznej. W udzielanych wywiadach dla mediów mówiąc o swoich osiągnieciach podkreślała,  że jest dumna , że studiuje na dobrym kierunku i dobrej Uczelni”.

W trakcie uroczystości absolwenci złożyli ślubowanie i odebrali dyplomy ukończenia studiów. Wyróżniający się absolwenci zostali uhonorowani nagrodami i listami gratulacyjnymi. Specjalne nagrody absolwentkom analityki medycznej przyznała Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. Absolwentka, która z najwyższą średnią ukończyła studia otrzymała dyplom KRDL i nagrodę pieniężną. Nagrody pieniężne KRDL otrzymali też autorzy dwóch najlepszych prac magisterskich. Firma Dermatoestetica Clinica Professor B.W. Zegarscy ufunowała dla 3 absolwentek kosmetologii nagrody w postaci miesięcznych staży w tej firmie.

W emocjonalnym wystąpieniu skierowanym do tegorocznych absolwentów poseł na Sejm RP, absolwent analityki medycznej z 1998 roku, Pan dr Norbert Pietrykowski powiedział m.in. „Jestem absolwentem tej Uczelni i wiem, że ta Uczelnia, Jej Profesorowie dali Wam 3 najważniejsze wartości, które będą z Wami przez całe życie – prawdę, dobro i piękno. To są wartości utylitarne. Pamiętajcie, życie warto przeżyć, nie przeczekać. Bądźcie zawsze odważni, bądźcie zawsze dynamiczni, realizujcie swoje marzenia, bo marzenia popychają Was do przodu, człowiek bez marzeń umiera. Dzisiaj skończyliście wspaniałą Uczelnię, cieszcie się z tego, bądźcie dumni, bądźcie wspaniałymi ludźmi w pięknym kraju nowoczesnej Europy. To Wy będziecie stanowić o przyszłości naszego dumnego, wspaniałego narodu. Dziękuję Wam za to, że ukończyliście tę Uczelnię, którą ja kończyłem. Chwała Wam za to.”

Z kolei Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Pani Monika Pintal-Ślimak  w swoim wystąpieniu m. in. powiedziała „Samorząd diagnostów z uznaniem obserwuje działania uczelni w zakresie kształcenia diagnostów laboratoryjnych, zapewnienia możliwości szkolenia specjalizacyjnego i udziału
w kursach doszkalających. Dzięki takim działaniom diagności laboratoryjni to dziś najlepiej przygotowana grupa zawodowa w ochronie zdrowia do interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Grupa wprost kształcona, by proponować schematy postępowania diagnostycznego w oparciu o badania laboratoryjne, a także do tego, by profesjonalnie komunikować się z odbiorcami wyników - zarówno lekarzami, jak i pacjentami”

Absolwentów pożegnali wygłaszając przemówienia: pani Agata Fatalska – przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego, Pani Zuzanna Cieślak – przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych oraz Pani Zofia Heise - przewodnicząca Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej

Okolicznościowy wykład „Odrębności diagnostyki laboratoryjnej u kobiet i mężczyzn” wygłosiła Pani dr hab. Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK.

Uroczystość Dyplomatorium uświetnił Chór Collegium Medicum pod dyrekcją prof. Janusza Staneckiego oraz mgr Anny Kocent. Wykonał on przypisane ceremoniałowi akademickiemu uroczyste pieśni: Hymn Państwowy, Gaudeamus Igitur, Gaude Mater Polonia. Na zakończenie uroczystości wystąpił z krótkim koncertem wykonując utwory Ave Maria (opr. Mariusz Kramarz) oraz Blue skies (opr. Alan Woods) pod dyrekcją odpowiednio mgr Anny Kocent i prof. Janusza Staneckiego.

WYKAZ NAGRODZONYCH ABSOLWENTÓW

Nagrody Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Za  najlepsze wyniki w nauce

 • mgr Klaudia Dłubała

Za najlepsze prace magisterskie

 • mgr Dagmara Frydrych
 • mgr Jan Cybulski

Listy gratulacyjne Pani Prorektor CM  i nagrody rzeczowe

Za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Farmaceutycznego:

mgr Wioletta Dobrzeniecka – analityka medyczna

Za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w  nauce

 • mgr Klaudia Dłubała –analityka medyczna
 • mgr Aleksandra Wybierała - analityka medyczna
 • mgr Paulina Rommel – analityka medyczna
 • mgr Katarzyna Jaskulska – analityka medyczna
 • Wiktoria Koperska - kosmetologia
 • Aleksandra Trędowska – kosmetologia
 • Marta Michalska - kosmetologia

Za pracę na rzecz Uczelni w tym za działalność w Samorządzie Studenckim i organizacjach studenckich

 • mgr Paulina Koziorzemska - analityka medyczna
 • mgr Paulina Olszewska - analityka medyczna
 • Darya Kiryliuk - kosmetologia
 • Zofia Heise - kosmetologia
 • Aleksandra Trędowska - kosmetologia

Nagroda – staż w Dermatoestetica Clinica Professor B.W. Zegarscy

 • lic. Marta Michalska
 • lic. Aleksandra Trędowska
 • lic. Zuzanna Olendrzyńska

PRZEMÓWIENIE DZIEKANA »

Media o Dyplomatorium »

Express Bydgoski»

TVP BYDGOSZCZ» 

Bydgoszcz Informuje»

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.