Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Oferta pracy - Diagnosta laboratoryjny

Zdjęcie ilustracyjne

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna zatrudni:

Diagnostę laboratoryjnego

Nr referencyjny ogłoszenia DIAG/2019

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Aktualne Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
 3. Uprawnienia serologiczne (preferowane),
 4. Dobra organizacja pracy,
 5. Odpowiedzialność,
 6. Zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 7. Zdolności komunikacyjne.

 Obowiązki:

 1. Wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej,
 2. Pobieranie, rejestrowanie, przyjmowanie oraz dystrybucja materiału do badań,
 3. Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
 4. Autoryzacja wyników badań,
 5. Uczestnictwo w bieżących zadaniach laboratorium.

 Oferujemy:

 1. Umowę o pracę.
 2. Pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Zgłoszenia (cv, list motywacyjny) prosimy kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@szpital.koscierzyna.pl

W temacie e-maila prosimy umieścić numer referencyjny podany w treści ogłoszenia.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli (zgody kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych):

 1. Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji. Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem moich danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie (83-400), przy ul. Piechowskiego 36.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: Walenty Narloch, adres mailowy walenty.narloch@szpital.koscierzyna.pl, tel. (58) 686-01-17
 3. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie mojej dobrowolnej zgody. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przez Administratora na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której będę brać udział.
 4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorę udział. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

pozostałe wiadomości