Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

List Dziekana do aktualnych i przyszłych Studentów kosmetologii 

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pixabay.com

Szanowni Państwo Studenci i Kandydaci

                Rok 2020 jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudny. Zostanie zapamiętany jako rok, w którym zmagaliśmy się z pandemią Covid-19. W marcu br. musieliśmy zawiesić stacjonarne nauczanie na Uczelni i przejść na nauczanie zdalne. Podobnie nasi Kandydaci na studia swoją edukację szkolną kończyli w systemie nauczania zdalnego. Mimo obiektywnych trudności powinniśmy optymistycznie patrzeć w przyszłość. Państwo Kandydaci zdaliście matury i teraz przychodzicie do nas, aby studiować na wymarzonym kierunku. Nasi studenci zaliczyli semestr letni i będą mogli kontynuować studia na kolejnym semestrze. Absolwenci z powodzeniem zdali egzaminy dyplomowe i zapewne z radością podjęli lub podejmą pracę w zawodzie kosmetologa. Wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich było zaliczenie przewidzianych programem studiów praktyk zawodowych. Część z Państwa miała możliwość odbyć te praktyki pracując w gabinetach kosmetycznych. Dla tych z Państwa, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii nie mogli realizować praktyk w sposób tradycyjny, zorganizowaliśmy praktyki przy użyciu technik kształcenia na odległość. Zostały one zrealizowane przez gabinet kosmetyczny „Calm”. Przekazywane informacje i pokazywane zabiegi z tego gabinetu spotkały się z dużą aprobatą naszych studentów.

 

Szanowni Państwo! Za kilka tygodni wejdziemy w nowy rok akademicki 2020/21. Staniemy przed kolejnym wyzwaniem, tym bardziej, że pandemia Covid-19 nie wygasa. Zakładamy, że od 1 października 2020 r. zajęcia będą odbywały się na terenie Uczelni, z tym, że wykłady, aby unikać dużych skupisk studentów, będą najprawdopodobniej realizowane zdalnie (online synchronicznie lub asynchronicznie). Stąd pożądane jest posiadanie przez Państwa stosownych urządzeń (smartfonów, notebooków, laptopów, itp.) umożliwiających aktywne uczestnictwo w wykładach online.

                Będą Państwo też mieli, począwszy od nowego roku akademickiego kilka powodów do radości, a w szczególności:

  1. Chcemy Państwu stworzyć warunki do łączenia studiowania z możliwością wykonywania pracy w gabinetach kosmetycznych. Rozkłady zajęć dydaktycznych ułożyliśmy tak, aby studenci III roku studiów I-stopnia oraz studenci I i II roku studiów II-stopnia mieli wszystkie piątki wolne od zajęć na Uczelni.

  2. W ciągu zbliżającego się roku akademickiego zostanie powiększona baza lokalowa – studenci kosmetologii otrzymają dodatkową pracownię do ćwiczeń z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej oraz kosmetologii upiększającej.

  3. Pracownie kosmetologii zostały wzbogacone o nowoczesne, profesjonalne urządzenia stosowane w gabinetach kosmetycznych i gabinetach odnowy biologicznej. Więcej o tych nowych urządzeniach możecie Państwo przeczytać w artykule „Wyższa jakość kształcenia na kierunku kosmetologia” https://www.wf.cm.umk.pl/wiadomosci/?id=18826

Kosmetologia to dynamicznie i prężnie rozwijający się kierunek wiedzy. Wciąż rośnie zainteresowania zabiegami poprawiającymi urodę. Redukcja niepożądanych zmian skórnych i innych niedoskonałości wpływa pozytywnie na jakość i komfort życia. Są i będą poszukiwani specjaliści, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom budzą społeczne zaufanie. Stąd, w ścisłej współpracy z przedstawicielami Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej (https://www.facebook.com/kos.cmumk oraz Samorządem Studentów, pracujemy nad udoskonaleniem programów studiów i treści programowych prowadzonych zajęć, tak by odpowiadały one potrzebom współczesnego gabinetu kosmetycznego. Planujemy uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez nawiązanie bliższej współpracy z wiodącymi gabinetami kosmetycznymi oraz firmami produkującymi kosmetyki. Wykorzystując dotychczasową współpracę z niektórymi gabinetami i firmami chcemy stworzyć Państwu jeszcze większe możliwości zdobywania umiejętności praktycznych. Planujemy też, zwłaszcza na studiach II-stopnia, poszerzenie oferty dydaktycznej o zagadnienia dotyczące wytwarzania i produkcji kosmetyków.

                Wierzę, że zmiany i udoskonalenia, jakie wprowadzamy, spotkają się z Państwa aprobatą i spowodują, że studiowanie na kierunku kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK będzie dla Państwa źródłem zadowolenia. Studiujecie lub będziecie studiować na kierunku, który przygotowuje do zawodu, w którym bez problemu znajdziecie satysfakcjonującą pracę.

pozostałe wiadomości