Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Asystent Studenta z ASD

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo, 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności UMK dla studentów ze spektrum zaburzeń autystycznych. Oferujemy wsparcie w formie poradnictwa oraz usług asystenckich dla studentów z ASD. Zakres i częstotliwość wsparcia ustalana jest indywidualnie i może dotyczyć różnych obszarów związanych ze studiowaniem: np. załatwianie spraw w dziekanacie, poruszanie się po mieście, relacje z wykładowcami,  planowanie nauki oraz czasu wolnego i inne...

Żeby skorzystać ze wsparcie nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności ani diagnoza w kierunku spektrum zaburzeń autystycznych.

Każda studentka i każdy student którzy podejrzewają u siebie ASD mogą wziąć udział w projekcie i otrzymać wsparcie.

W ramach projektu działać będziemy także nad

- większą świadomością czym jest spektrum zaburzeń autystycznych wśród pracowników i studentów UMK.

- diagnozą barier doświadczanych przez studentów z ASD na naszej uczelni

- gotowymi rozwiązaniami zwiększającymi dostępność naszej uczelni dla studentów z ASD.

Zapraszamy wszystkie osoby (studentów i pracowników UMK) które chciałyby  podnieść swoją wiedzę na temat spektrum zaburzeń autystycznych, a także osoby które  chciałyby włączyć się w działania na rzecz dostępności naszej uczelni.
Kontakt: asystentasd@umk.pl

Projekt realizowany jest przez Koło Naukowe Pedagożek i Pedagogów Specjalnych UMK, pod opieką dr hab. prof. UMK Ditty Baczały i finansowany w ramach grantu Fundacji DGA.

Plakat informacyjny >>>

pozostałe wiadomości