Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW KIERUNKU FARMACJA 2021

Zdjęcie ilustracyjne

    31 marca br. kolejny, już 14-ty rocznik absolwentów bydgoskiej farmacji, ukończył studia.  Uroczyste pożegnanie absolwentów odbyło się w sobotę 17 kwietnia. Ze względu na panującą pandemię Covid-19 odbyło się ono w sposób zdalny, ale z zachowaniem większości elementów tradycyjnego stacjonarnego dyplomatorium. W uroczystości wzięli udział Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Sokala, Prorektorzy Uniwersytetu: prof. dr hab. Kornelia Kędziora – Kornatowska, prof. dr hab. Beata Przyborowska, prof. dr hab. Przemysław Nehring, kierownik Katedry Technologii Postaci Leku, prof. dr hab. Jerzy Krysiński,  Dziekan i Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego oraz Prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Pani mgr Małgorzata Pietrzak.

Uroczystość zgodnie z tradycją rozpoczęła się wysłuchaniem hymnu państwowego, następnie po powitaniu przez Dziekana gości uroczystości, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Sokala, Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Kornelia Kędziora - Kornatowska oraz Dziekan Wydziału prof. dr hab. Stefan Kruszewski. Następnie nawiązując do tradycji dyplomatoriów stacjonarnych, pani prodziekan prof. Bogumiła Kupcewicz odczytała rotę ślubowania dedykowaną absolwentom farmacji, po czym zgodnie z tradycją wysłuchano hymnu Gaudeamus igitur. Następnie Pani Prodziekan prof. Bogumiła Kupcewicz zaprezentowała i odczytała listę tegorocznych absolwentów. Z kolei Dziekan odczytał listę absolwentów nagrodzonych upominkami rzeczowymi za ponadprzeciętną aktywność w trakcie studiów. Nagrodzeni zostali: mgr farmacji Patrycja Reszkowska za bardzo dobre wyniki w nauce, mgr farmacji Aleksandra Sokołowska za działalność na rzecz Uczelni, mgr farmacji Mateusz Małachowski za działalność na rzecz Uczelni, mgr farmacji Natalia Julia Małachowska za działalność sportową na rzecz Uczelni oraz za promowanie zdrowego stylu życia. W imieniu studentów przesłanie do absolwentów wygłosiła pani Aleksandra Miłos – studentka V roku farmacji, zaś w imieniu absolwentów przemówienie wygłosiła Pani mgr farmacji Aleksandra Sokołowska. Ze specjalnym przesłaniem do absolwentów zwróciła się Prezes Pomorsko – Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Pani mgr Małgorzata Pietrzak. Powitała absolwentów farmacji w gronie farmaceutów i aptekarzy. Zgodnie z tradycją wysłuchano radosnej pieśni hymnicznej „Gaude Mater Polonia”.  Następnie Dziekan zaproponował wysłuchanie krótkiego koncertu przygotowanego przez Chór Collegium Medicum (https://youtu.be/jk-jE1Clr1c),  złożył gratulacje i życzenia absolwentom, podziękował za uczestnictwo w uroczystości Władzom Rektorskim, Pani Prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej oraz wszystkim innym uczestnikom i zakończył dyplomatorium.

Przemówienie Dziekana                                                                                                   
Koncert Chóru CM dla absolwentów

pozostałe wiadomości