Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Komunikat w sprawie szczepień studentów i pracowników Collegium Medicum z dn. 27.01.2021 r.

Zdjęcie ilustracyjne

PT

Studentki i Studenci oraz Pracownicy Collegium Medicum

Szanowni Państwo

Nieregularne, a okresowo ograniczone dostawy szczepionek do szpitali węzłowych, oraz bardzo krótkie wyprzedzenie czasowe, z jakim otrzymujemy wiadomość o dostępnych szczepionkach, znacznie utrudnia ustalanie terminów szczepień. Sytuacji nie ułatwia fakt, że istotna liczba studentów uzyskała szczepienie w innych szpitalach, nie przekazując nam zwrotnej informacji.

 

W związku z powyższym, od jutra, czyli czwartku, 28.01.2021 zmuszeni jesteśmy wprowadzić odmienny system ustalania terminów szczepień:

1 - uprawnieni do szczepienia w grupie „0” studenci i pracownicy, którzy otrzymali już e-mailem informację o terminie i miejscu szczepienia, ale jeszcze się nie zaszczepili, proszeni są o potwierdzenie gotowości do zgłoszenia się w wyznaczonym terminie pod nr tel. 52 585 3606 i 52 585 3607, w dni robocze, w godzinach 8:00 do 15:00, najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego termin szczepienia (nie dotyczy to szczepień zaplanowanych na czwartek, 28.01)

2 - uprawnieni do szczepienia w grupie „0” studenci i pracownicy którzy jeszcze nie otrzymali e-mailem informacji o terminie i miejscu szczepienia, proszeni są o ustalenie terminu pod nr tel. 52 585 3606 i 52 585 3607, w dni robocze, w godzinach 8:00 do 15:00

3 - uprawnieni do szczepienia w grupie „0” studenci i pracownicy, którzy uzyskali szczepienie w innym szpitalu, niż SU Nr 1 lub SU Nr 2, proszeni są o przekazanie tej informacji e-mailem pod adres: dydaktyka@cm.umk.pl

Przypominam, że zgodnie z Wytycznymi Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2020 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 14.01.2021, do szczepienia w grupie „0” uprawnieni są:

  • studenci tych kierunków Collegium Medicum, którzy zarejestrowali się w pierwszym i drugim terminie, i zgodnie z planem zajęć mają kontakt z pacjentami lub materiałem zakaźnym. Lista studentów uprawnionych do szczepienia została ustalona na podstawie informacji dziekanów wydziałów Collegium Medicum,

  • nauczyciele akademiccy Collegium Medicum, którzy zarejestrowali się w pierwszym i drugim terminie, niezależnie od formy zatrudnienia,

  • pozostali pracownicy Collegium Medicum, jeżeli zarejestrowali się w pierwszym terminie i uzyskali skierowanie przed dniem 14.01.2021.

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

 

 

pozostałe wiadomości