Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Prof. Panteghini pracownikiem Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej

Zdjęcie ilustracyjne

Od listopada br. nowym pracownikiem Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej został Pan Profesor Mauro Panteghini z Mediolanu – światowej klasy ekspert w dziedzinie medycyny laboratoryjnej i chemii klinicznej.

Profesor Panteghini z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą medycyny laboratoryjnej oraz profesorem biochemii klinicznej i biologii molekularnej. W latach 2005-2023 pełnił funkcję dyrektora Katedry Biochemii Klinicznej i Klinicznej Biologii Molekularnej Wydziału Medycznego na Uniwersytecie w Mediolanie oraz funkcję dyrektora Katedry Medycyny Laboratoryjnej i Zakładu Patologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim ASST Fatebenefratelli-Sacco w Mediolanie. W latach 2007-2023 był koordynatorem naukowym w Centre for Metrological Traceability in Laboratory Medicine (CIRME) działającym przy Uniwersytecie w Mediolanie.

Prof. Panteghini jest aktywnym członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. W latach 2006-2010 był  przewodniczącym Komitetu Naukowego  Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC), a w latach 2014-2015 był prezydentem Europejskiej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (EFLM). Obecnie jest także członkiem międzynarodowych grup roboczych, zajmujących się opracowywaniem rekomendacji kliniczno-diagnostycznych oraz standaryzacją badań laboratoryjnych:
- członek Executive Board del Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine (JCTLM),
- przewodniczący grupy Task Force on Reference Measurement System Implementation (TF-RMSI) of JCTLM,
- wiceprzewodniczący  JCTLM Database Working Group – Analyte Group 2,
- członek  European Commission expert panels in the field of medical devices,
- członek  IFCC Working Group on Commutability in Metrological Traceability,
- członek  IFCC Working Group of Standardization of Troponin I,
- członek IFCC Working Group of Standardization of Albumin Assay in Urine,
- członek  U.S. National Kidney Disease Education Program’s Laboratory Working Group.

Profesor Panteghini  jest autorem ponad 650 publikacji naukowych, których indeks H wynosi 73 (Google Scholar) i 59 (Scopus). Na konferencjach i kongresach międzynarodowych wygłosił ponad 140 wykładów.

W Katedrze Diagnostyki Laboratoryjnej Pan Profesor zajmować się będzie pracą naukowo-badawczą, jak również prowadzeniem zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego.

pozostałe wiadomości