Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Grant dla mgr Joanny Bogusiewicz z Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

Zdjęcie ilustracyjne

Pani mgr Joanna Bogusiewicz  z Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej została beneficjentką konkursu  NCN PRELUDIUM 17. Na realizację projektu pt. „Zastosowanie Coated Blade Spray sprzężonego ze spektrometrią mas do analizy związków endogennych w oponiakach” mgr Bogusiewicz uzyskała dofinansowanie w wysokości 209 440 zł.

Projekt ma na celu ocenę użyteczności technologii Coated Blade Spray (CBS) sprzężonej ze spektrometrią mas do tańszej i szybkiej (śródoperacyjnej) diagnostyki w badaniach oponiaków - guzów zaliczanych do najczęściej występujących pierwotnych, łagodnych zmian nowotworowych w mózgu. Niestety część z nich ulega zezłośliwieniu dlatego ważna jest ich szybka diagnostyka. Cienka blaszka w kształcie miecza pokryta jest specjalnym sorbentem, z którym oddziałują analizowane związki chemiczne i dzięki czemu są „wyciągane” z danej próbki. CBS należy do technik mikroekstrakcyjnych, która pozwala na połączenia samplingu, preparatyki próbki i ekstrakcji w jednym kroku. Desorpcja natomiast przeprowadzana jest w ok. 2 min, a otrzymany ekstrakt bezpośrednio trafia do spektrometru mas z pominięciem rozdziału chromatograficznego dzięki umieszczeniu CBS w odpowiedni do tego dedykowanym interfejsie. Szybkość i prostota rozwiązania oraz minimalizacja użycia rozpuszczalników organicznych predysponuje rozwiązanie do stosowania w warunkach szpitalnych.

Opiekunem naukowym projektu jest  dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK

pozostałe wiadomości