Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Komunikat JM Rektora UMK

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu szczególnych ograniczeń w działalności szkół wyższych zlokalizowanych w tzw. strefach czerwonych uprzejmie informuję o nowych zasadach funkcjonowania Uniwersytetu od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, z wyjątkiem pkt. 1 i 3, które obowiązują od dnia 17 października 2020 r.:

  1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne o charakterze teoretycznym, praktyki i staże studenckie oraz zajęcia wychowania fizycznego na studiach prowadzonych w obydwu kampusach naszego Uniwersytetu odbywać się będą w trybie zdalnym.
  2. Dopuszcza się możliwość odbywania w trybie stacjonarnym niektórych zajęć praktycznych na Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziale Biologii i Nauk Weterynaryjnych, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziale Sztuk Pięknych oraz na wydziałach Collegium Medicum. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w poniedziałek 19 października.
  3. Odwołuje się wszystkie imprezy okolicznościowe (immatrykulacja, otrzęsiny), kulturalne (koncerty) i wydarzenia sportowe. Obiekty UCS i ACKiS "Od Nowa" będą nieczynne.
  4. Wstrzymuje się, do odwołania, wszystkie wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni.
  5. Praca nauczycieli akademickich będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach. W zależności od decyzji kierowników jednostek pracownicy inżynieryjno-techniczni będą mogli pracować w systemie rotacyjnym.
  6. Praca bibliotekarzy odbywać się będzie w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami.
  7. Praca pracowników administracji odbywać się będzie w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami.
  8. Pracownicy obsługi będą pracować w zmodyfikowanym czasie pracy zgodnie z zasadami ustalonymi przez kanclerza.

Powyższe zasady zostaną zawarte we właściwych aktach wewnętrznych w poniedziałek 19 października 2020 r.

Rektor UMK

prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Treść komunikatu

pozostałe wiadomości