Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Konferencja naukowa organizowana przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych

Zdjęcie ilustracyjne

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym pt. „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w systemie ochrony zdrowia”, które odbędzie się dnia 10 października 2019 r. o godz. 9.00 w Bydgoszczy Aula Wydziału Farmaceutycznego CM UMK (sala 35)  ul. dr. A. Jurasza 2

Konferencja organizowana jest przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.
Partnerem konferencji jest Wydział Farmaceutyczny CM UMK.
Patronat honorowy nad cyklem konferencji objęło Ministerstwo Zdrowia.

pozostałe wiadomości