Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska

Zdjęcie ilustracyjne

 

W imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej "COVID-19 - wyzwania we współczesnej nauce", organizowanej przez Samorząd Doktorantów UMK. Konferencja odbędzie się na Platformie Microsoft Teams 14-15.05.2021 r. Celem Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej jest wspieranie inicjatyw badawczych naukowców, w szczególności doktorantów i młodych pracowników nauki. Motywem przewodnim pierwszej odsłony konferencji jest pandemia COVID-19. Chcemy zbadać jakie wyzwania wiążą się z obecnością koronawirusa we współczesnej nauce. 

Przewidujemy cztery główne bloki dla następujących dyscyplin: 

  1. Nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i o sztuce; 
  2. Nauki inżynieryjno-techniczne; 
  3. Nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze; 
  4. Nauki medyczne i o zdrowiu. 


Wymiernym efektem naszej konferencji będzie wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzowana (double blind review) monografia naukowa (2 tomy), zgodnie ze wskazanymi blokami tematycznymi. 

Informacje znajdują się na: 
Stronie: https://okk.umk.pl
Facebooku: https://fb.me/e/79CEowX91

pozostałe wiadomości