Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Stypendia dla osób podejmujących studia na analityce medycznej lub farmacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ministerstwo Zdrowia 1 lipca ogłosiło program stypendialny na wybranych kierunkach medycznych. Program stypendialny ma być realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy do połowy 2026 roku. Uruchomienie wszystkich form wsparcia nastąpi od roku akademickiego 2022/2023.

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych


Zasady przyznawania stypendium dla studentów kierunków medycznych:

Stypendium może otrzymać nie więcej niż 2.000 studentów ww. kierunków (łącznie).

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 3.000 zł.

Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca włącznie).

Stypendia będą przyznawane na okres 3 lat studiów.

O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej.

Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta ww. kierunków.

Kryterium otrzymania stypendium będzie największa liczba punktów uzyskana w trakcie procesu rekrutacji na dany kierunek studiów.

 

pozostałe wiadomości