Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Zarządzanie receptami

Zdjęcie ilustracyjne

Wychodząc naprzeciw trendom wprowadzania opieki farmaceutycznej w Polsce, Katedra Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, po uzyskania pozytywnych efektów w poprzednim projekcie (piktogramy), postanowiła rozpocząć badania naukowe w zakresie walidacji kolejnej usługi opieki farmaceutycznej.

Tematem badania będzie powtarzanie i zarządzenie receptami dla pacjentów przewlekle chorych będących pod opieką lekarza POZ oraz farmaceutów w aptekach – badanie pilotażowe inspirowane na bazie wzorca International Pharmacy Federation (FIP).

System recept powtarzanych typu (ang. repeat prescription, prescription management) wprowadzono już w wielu krajach takich jak USA, UK, Kanada, czy Holandia. Usługa ta motywuje farmaceutę i lekarza do współpracy w celu optymalizacji farmakoterapii pacjenta i może prowadzić do poprawy adherencji.

Celem badania jest: zbadanie wpływu usługi na adherencję, zbadanie poziomu satysfakcji lekarzy i farmaceutów z usługi, zebranie uwag i rekomendacji odnośnie projektu i jego przyszłości w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia, zbadanie wpływu usługi na funkcjonowanie przychodni oraz racjonalną alokację zasobów i analizy farmakoekonomicznej tego systemu w Polsce.

Więcej infomacji o nowym projekcie >>

pozostałe wiadomości