Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Legia Akademicka

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regulacjami prawnymi od obecnego roku akademickiego ochotnicze szkolenie wojskowe studentów w ramach Legi Akademickiej ma być realizowane w 3 etapach (w ciągu 3 lat):

 

Etap 1 – szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Jest to szkolenie w jednostce wojskowej, trwające 28 dni, w systemie skoszarowania, odbywające się w okresie wakacji letnich. Zainteresowany tym szkoleniem student powinien zgłosić się bezpośrednio do Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR, dawniejsze WKU) i tam złożyć odpowiedni wniosek. Powołanie na szkolenie podstawowe następuje przez do-starczenie ochotnikowi karty powołania wystawionej przez WCR.

Etap 2 – szkolenie podoficerskie (teoretyczna część szkolenia realizowana będzie w uczelni).

Do tego etapu szkolenia może przystąpić student, który ukończył szkolenie podstawowe (w jakiejkolwiek formie – jest żołnierzem rezerwy). Szkolenie teoretyczne (w wymiarze 15 godzin) będzie realizowane w uczelni, a szkolenie praktyczne (trwające 21 dni) realizowane będzie w jednostkach wojskowych, w okresie wakacyjnym. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu podoficerskiego, ochotnik otrzyma stopień kaprala. Szkolenie teoretyczne na etapie podoficerskim student odbędzie na wniosek złożony w uczelni. Termin rekrutacji na szkolenie teoretyczne zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.

Etap 3 – szkolenie oficerskie.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na etapie oficerskim będzie realizowane we wskazanej uczelni wojskowej. Studenci – podoficerowie mogą składać odpowiednie wnioski bezpośrednio do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, w terminie do 31 stycznia 2023 r. (o szczegóły proszę pytać w dowolnym WCR, www.wcrtorun.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/modul-oficerski-w-szkolach-legii-akademickiej/).

Z poważaniem,

dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK
koordynator Legii Akademickiej na UMK

pozostałe wiadomości