Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Relacje z Dyplomatorium na Wydziale Farmaceutycznym

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

W sobotę 20.11.2021 o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste Dyplomatorium absolwentów kierunku analityka medyczna oraz kosmetologia I i II stopnia. Ze względu na panującą pandemię Władze Wydziału Farmaceutycznego oraz Pracownicy Dziekanatu podjęli się trudu organizacji tego wydarzenia w formie zdalnej. Uroczystość poprowadził i wygłosił okolicznościowe przemówienie Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Prof. dr hab. Stefan Kruszewski.        

W uroczystym Dyplomatorium wzięli udział: Pani Prorektor ds. Collegium Medicum Pani Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Pani Dyrektor Szkoły Doktorskiej i Kierownik Katedry Patofizjologii Pani Prof. dr hab. Ewa Żekanowska, Pani Kierownik Katedry Mikrobiologii, Pani Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska. Pani  Kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Pani Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Pani Kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Pani Prof. dr hab. Barbara Zegarska, Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego, Pani Dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK, Pani Dr hab. Barbara Ruszkowska Ciastek, prof. UMK, Pan Dr hab. Marcin Koba, prof. UMK oraz zaproszeni goście: Pani Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Pani Mgr Alina Niewiadomska, Pani Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Pani Mgr Dorota Krawiecka, Pani Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju laboratoriów Synevo Pani Dr Iwona Kozak-Michałowska.

 Dyplomatorium zostało przeprowadzone  w sposób przypominający dyplomatoria stacjonarne. Został wykonany Hymn Państwowy, odczytane roty ślubowań absolwentów, wykonana pieśń Gaudeamus Igitur, odcztane nazwiska absolwentów, przedstawione listy gratulacyjne dla absolwentów, którzy wybitnie przysłużyli się Uczelni i Wydziałowi Farmaceutycznemu, wykonana pieśń Gaude Mater Polonia.

Podczas Uroczystości przesłania do absolwentów wygłosiły: Pani Prorektor ds. Collegium Medicum Pani Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Pani Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Pani Mgr Alina Niewiadomska a także Pani Kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Pani Prof. dr hab. Barbara Zegarska. Pani Prof. Barbara Zegarska ufundowała 5 miesięcznych staży na stanowisku pracy - kosmetolog w Dermatoestetica Clinica Professor B.W. Zegarscy dla najlepszych absolwentów kierunku kosmetologia I i II stopnia.

W imieniu studentów pożegnanie skierowane do absolwentów wygłosiły Przewodnicząca Samorządu  Studentów Wydziału Farmaceutycznego Pani Marta Okupska oraz Pani Marta Dąbrowska reprezentująca Zarząd Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych. W imieniu absolwentów podziękowania wygłosiła  Pani Mgr Agnieszka Maria Mlicka. Na koniec Uroczystości przemówiła Pani Anna Bielawiec-Osińska z Działu Promocji i Informacji UMK, która opowiedziała zebranym o programie Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

WYKAZ NAGRODZONYCH ABSOLWENTÓW

Z kierunku analityka medyczna:

 • Pani Mgr Katarzyna Stadnicka za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta kierunku analityka medyczna;
 • Pani Mgr Katarzyna Stadnicka za osiągniecie bardzo dobrych wyników w nauce w toku studiów;
 • Pani Mgr Alicja Domian za osiągniecie bardzo dobrych wyników w nauce w toku studiów;
 • Pani Mgr Agnieszka Maria Mlicka za działalność w Chórze Collegium Medicum;
 • Pan Mgr Szymon Tomasz Zieliński za działalność w Chórze Collegium Medicum;
 • Pani Mgr Agnieszka Maria Mlicka za działalność na rzecz Uczelni w toku studiów;
 • Pani Mgr Agata Maria Gerc za działalność na rzecz Uczelni w toku studiów;
 • Pani Mgr Zuzanna Maria Piotrowska za działalność na rzecz Uczelni w toku studiów;
 • Pani Mgr Natalia Wolszleger za działalność na rzecz Uczelni w toku studiów;
 • Pani Mgr Sylwia Magdalena Sikorska za działalność na rzecz Uczelni w toku studiów;
 • Pani Mgr Dominicka Beata Harmacińska za działalność na rzecz Uczelni w toku studiów;
 • Pani Mgr Daria Borowicz za działalność na rzecz Uczelni w toku studiów;

Z  kierunku kosmetologia I stopnia:

 • Pani Lic. Aleksandra Nowakowska za osiągniecie bardzo dobrych wyników w nauce w toku studiów;
 • Pani Lic. Katarzyna Weronika Jaskulska za osiągniecie bardzo dobrych wyników w nauce w toku studiów;
 • Pani Lic. Zuzann Łatyszojć za działalność sportową na rzecz Uczelni oraz promowanie zdrowego stylu życia w toku studiów;
 • Pani Lic. Joanna Żołnierowicz za działalność na rzecz Uczelni w toku studiów;
 • Pani Lic. Anita Bitowt za działalność na rzecz Uczelni w toku studiów;

Z  kierunku kosmetologia II stopnia:

 • Pani Mgr Marta Małgorzata Kupis za osiągniecie bardzo dobrych wyników w nauce w toku studiów;
 • Pani Mgr Iga Marianna Spychalska za osiągniecie bardzo dobrych wyników w nauce w toku studiów;
 • Pani Mgr Nikoletta Maria Jaskulska za osiągniecie bardzo dobrych wyników w nauce w toku studiów;

WYKAZ OSÓB NAGRODZONYCH  STAŻEM

W DERMATOESTETICA CLINICA PROFESSOR B.W. ZEGARSCY:

Absolwentki kierunku kosmetologia I stopnia:

 • Pani Lic. Aleksandra Nowakowska;
 • Pani Lic. Katarzyna Weronika Jaskulska;

Absolwentki  kierunku kosmetologia II stopnia:

 • Pani Mgr Marta Małgorzata Kupis;
 • Pani Mgr Iga Marianna Spychalska;
 • Pani Mgr Nikoletta Maria Jaskulska;

 

Serdeczne gratulacje dla wszystkich Absolwentów składają:

Kolegium Dziekańskie, Pracownicy Wydziału oraz Dziekanatu

Wydziału Farmaceutycznego

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

pozostałe wiadomości