Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Konferencja pt. „Drogi rozwoju naukowego”

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Drogi rozwoju naukowego”

Termin: sobota 20 marca 2021, godziny: 10:00-13:00

Format: on-line, open access (Moodle)

Bezpośredni link do wirtualnego pokoju, który będzie miejscem spotkania: https://vc.umk.pl/b/mic-ug4-fnk 
Kod do pokoju to: 866843

Osoby pracujące lub studiujące w Collegium Medicum mogą zalogować się pod wskazany link, używając również do tego swojego konta uniwersyteckiego.
Aby to uczynić należy kliknąć w kafelek ZALOGUJ w górnym prawym rogu strony i zautentykować się swoim adresem email oraz hasłem.
Osoby spoza Uczelni powinny wpisać swoje imię i nazwisko a następnie wpisać podany wyżej kod. 

Program: 
Prof. Jan Styczyński: Wprowadzenie 
Prof. Anna Bajek: Możliwości uzyskania finansowania badań naukowych. 
Prof. Marta Pokrywczyńska: Doświadczenia własne w pozyskiwaniu grantów naukowych 
Prof. Tomasz Grzybowski: Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki z perspektywy ekspertów i recenzentów 
Prof. Maciej Gagat: Jak uzyskałem patent 
Prof. Bartłomiej Kałużny: Współpraca naukowa z innym wydziałem uniwersytetu 
Prof. Małgorzata Pawłowska: Współpraca naukowa w ramach krajowego towarzystwa naukowego 
Prof. Jan Styczyński: Współpraca naukowa w ramach europejskiego towarzystwa naukowego 
Dyskusja

pozostałe wiadomości