Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

List Dziekana w sprawie praktyk zawodowych na kierunku analityka medyczna

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci kierunku analityka medyczna

            Stan epidemii Covid-19 bardzo utrudnił Państwu studiowanie, tym nie mniej chciałbym prosić o wysiłek  w pozyskiwaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności praktycznych w celu terminowego ukończenia studiów. Sytuacja epidemiczna w ostatnim czasie, zwłaszcza w Polsce Północnej, w tym w naszym województwie (https://koronawirusunas.pl/wojewodztwo-kujawsko-pomorskie) istotnie się poprawiła. Szpitale w znaczącej ilości są gotowe do przyjmowania studentów na praktyki zawodowe. W związku z tym chciałbym Państwa prosić o podjęcie wysiłku odbycia przewidzianych programem studiów praktyk zawodowych w okresie tegorocznego lata. Zaliczenie wymaganych praktyk zgodnie z dotychczasowym planem studiów byłoby korzystne zarówno dla Państwa (mniej obowiązków w przyszłości) oraz dla władz Wydziału (nie musielibyśmy wszczynać kłopotliwej procedury zmiany planu studiów). Jeżeli tego wysiłku dokonamy teraz, w przyszłości będzie łatwiej zaliczyć wymagane programem przedmioty. W przypadku nie skorzystania z otwierających się możliwości, studenci obecnego IV roku będą musieli odbyć praktykę zawodowa w trakcie V roku, zaś studenci obecnego II oraz III roku, w wakacje w roku 2021 będą musieli odbyć po dwie praktyki po 160 h każda. Zachęcam Państwa do podjęcia trudu odbycia praktyk w okresie najbliższych wakacji letnich.

            Informuję, że w Bydgoszczy studentów kierunku analityka medyczna na praktyki zawodowe będą przyjmować:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej)

W sprawie ustalenia możliwości odbycia praktyk i terminów proszę kontaktować się z opiekunami praktyk.

 

W celu odbywania praktyki w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra Jana Biziela podania proszę kierować do malgorzata.zubrycka@biziel.pl

 

 

Z poważaniem

Stefan Kruszewski

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

pozostałe wiadomości