Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka

Zdjęcie ilustracyjne

12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka – pierwszego kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Przed posiedzeniem Rady Wydziału Farmaceutycznego zaproszony na tę radę Profesor Jan Pawlaczyk przedstawił wykład dotyczący roli, jaką farmaceuta ma pełnić w systemie ochrony zdrowia. Pan Profesor porównał systemy kształcenia farmaceutów w Stanach Zjednoczonych oraz krajach europejskich, w tym także w Polsce. Niestety porównanie to okazało się niekorzystne dla systemu kształcenia farmaceutów w naszym kraju. Wykazało ono konieczność zmian programu kształcenia i sposobu kształcenia polskich farmaceutów.

Profesor Jan Pawlaczyk wskazał na potrzebę podjęcia dyskusji w sprawie zakresu zmian w programach nauczania na kierunku farmacja i dostosowania ich do nauczania opartego o kompetencje (ang. competence-based teaching), a także wprowadzenie przedmiotów, które odnoszą się do promocji i profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej. Wśród propozycji zmian pojawiła się również potrzeba wprowadzenia zajęć wspólnych dla studentów różnych kierunków medycznych.

Profesor Jan Pawlaczyk mówił również o dobrej praktyce wykonywania przez zachodnich farmaceutów „przeglądu leków” (indywidualnym dla każdego pacjenta) oraz o tworzeniu raportu dla pacjenta oraz właściwego schematu dalszego zażywania leków.

Po wykładzie miała miejsce dyskusja. Głos zabrali między innymi Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski i kierownik Katedry Technologii Postaci Leku prof. dr hab. Jerzy Krysiński.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.