Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka

Zdjęcie ilustracyjne

12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka – pierwszego kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Przed posiedzeniem Rady Wydziału Farmaceutycznego zaproszony na tę radę Profesor Jan Pawlaczyk przedstawił wykład dotyczący roli, jaką farmaceuta ma pełnić w systemie ochrony zdrowia. Pan Profesor porównał systemy kształcenia farmaceutów w Stanach Zjednoczonych oraz krajach europejskich, w tym także w Polsce. Niestety porównanie to okazało się niekorzystne dla systemu kształcenia farmaceutów w naszym kraju. Wykazało ono konieczność zmian programu kształcenia i sposobu kształcenia polskich farmaceutów.

Profesor Jan Pawlaczyk wskazał na potrzebę podjęcia dyskusji w sprawie zakresu zmian w programach nauczania na kierunku farmacja i dostosowania ich do nauczania opartego o kompetencje (ang. competence-based teaching), a także wprowadzenie przedmiotów, które odnoszą się do promocji i profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej. Wśród propozycji zmian pojawiła się również potrzeba wprowadzenia zajęć wspólnych dla studentów różnych kierunków medycznych.

Profesor Jan Pawlaczyk mówił również o dobrej praktyce wykonywania przez zachodnich farmaceutów „przeglądu leków” (indywidualnym dla każdego pacjenta) oraz o tworzeniu raportu dla pacjenta oraz właściwego schematu dalszego zażywania leków.

Po wykładzie miała miejsce dyskusja. Głos zabrali między innymi Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski i kierownik Katedry Technologii Postaci Leku prof. dr hab. Jerzy Krysiński.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka  12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka  12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka  12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka  12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka  12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka  12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka  Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski 12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka