Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dzień diagnosty laboratoryjnego

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

  1. maja jest ogólnopolskim dniem diagnosty laboratoryjnego, jednego z kluczowych zawodów medycznych, cieszącego się coraz większym zaufaniem społeczeństwa. Święto to zostało ustanowione przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, aby podkreślić rolę przedstawicieli tego zawodu w opiece zdrowotnej, w której zdecydowaną większość decyzji terapeutycznych podejmuje się na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Diagności laboratoryjni są kompleksowo przygotowani do doboru odpowiednich technik badawczych, wykonywania badań diagnostycznych, nadzorowania ich przebiegu i oceny wiarygodności uzyskanego wyniku. Coraz częściej porusza się kwestię udziału diagnostów jako kluczowego ogniwa w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych.

Nasz Wydział od początku jej powstania kształci studentów kierunku analityka medyczna. Absolwenci tego kierunku są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania wszelkich czynności diagnostyki laboratoryjnej w każdym z typów medycznego laboratorium diagnostycznego. Po rozpoczęciu pracy zawodowej mogą kształcić się w ramach szkolenia specjalizacyjnego, prowadzonego również przez naszą Uczelnię.

Z tej okazji życzymy wszystkim przyszłym diagnostom laboratoryjnym, a obecnie studentom kierunku analityka medyczna, bezproblemowego uzyskiwania wszelkich zaliczeń, wyłącznie pozytywnych ocen z egzaminów oraz samych sukcesów w życiu studenckim; a po skończeniu studiów – trafnego wyboru odpowiedniej ścieżki w rozwoju podyplomowym, które będzie dawało satysfakcję zawodową.

Życzenia kierujemy również do wszystkich diagnostów laboratoryjnych zatrudnionych w naszej Uczelni i stanowiących kadrę dydaktyczną naszej Uczelni, jak również tych, którzy zajmują się studentami podczas praktyk zawodowych realizowanych w medycznych laboratoriach diagnostycznych w całej Polsce. Państwa ogromna wiedza i doświadczenie stanowią niezwykle istotny element kształcenia naszych studentów. Życzymy Państwu samych sukcesów zawodowych oraz niezwykłych pokładów cierpliwości w kształceniu nowego pokolenia diagnostów laboratoryjnych.

Wszystkiego dobrego.

pozostałe wiadomości