Studium Kształcenia Podyplomowego

skpwf@cm.umk.p

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Studium Kształcenia Podyplomowego

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego zostało powołane 27.11.2001 r. na podstawie Zarządzenia Rektora Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Uchwała Senatu nr 99/2001).

Studium jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w ramach Wydziału Farmaceutycznego, koordynującą, organizującą i realizującą szkolenie podyplomowe i inne, z zakresu nauk medycznych, a szczególnie nauk farmaceutycznych.

Na podstawie art. 89 b i art. 89 e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126 poz. 1381) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny spełnienia określonych standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, Minister Zdrowia udzielił Wydziałowi Farmaceutycznemu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, akredytacji na prowadzenie specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej na okres kolejnych 5 lat oraz na prowadzenie szkoleń w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów (Certyfikat akredytacyjny M.Z. nr 1/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.).