Studium Kształcenia Podyplomowego

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-29
skpwf@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Szkolenie specjalizacyjne

KOMUNIKAT – szkolenie specjalizacyjne z zakresu Farmacji Aptecznej

W związku z możliwością uruchomienia kolejnej edycji szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Farmacji Aptecznej uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny ze Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego do 1 października 2018 r.
Aby specjalizacja została uruchomiona minimalna ilość kursantów to 20 osób.
Wnioski składa się od 15 listopada do 15 grudnia w formie elektronicznej po uprzednim założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Urząd Wojewódzki w terminie od 16 grudnia do 15 stycznia.


Specjalizację może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
  2. posiada roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty,
  3. pracuje w miejscu właściwym dla danej specjalności (w przypadku specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej jest to apteka ogólnodostępna z recepturą), gdzie odbywany jest podstawowy staż specjalizacyjny,
  4. została zakwalifikowana do odbycia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym

Zgoda kierownika specjalizacji na pełnienie obowiązków względem wnioskodawcy (25 KB)

Wykaz farmaceutów posiadających kwalifikacje do pełnienia obowiązków kierownika specjalizacji (207 KB)

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (221 KB)

Zasady odbywania szkolenia specjalizacyjnego (151 KB)

Bliższe informacje odnośnie specjalizacji znajdują się na stronie Wydziału Zdrowia >>