Studium Kształcenia Podyplomowego

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-29
skpwf@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Szkolenie specjalizacyjne

Specjalizację może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
  2. posiada roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty,
  3. pracuje w miejscu właściwym dla danej specjalności (w przypadku specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej jest to apteka ogólnodostępna z recepturą), gdzie odbywany jest podstawowy staż specjalizacyjny,
  4. została zakwalifikowana do odbycia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym

Zgoda kierownika specjalizacji na pełnienie obowiązków względem wnioskodawcy (25 KB)

Wykaz farmaceutów posiadających kwalifikacje do pełnienia obowiązków kierownika specjalizacji (94 KB)

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (221 KB)

Zasady odbywania szkolenia specjalizacyjnego (151 KB)

Bliższe informacje odnośnie specjalizacji znajdują się na stronie Wydziału Zdrowia >>