Studium Kształcenia Podyplomowego

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-29
skpwf@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Szkolenie specjalizacyjne

Wykaz farmaceutów posiadających kwalifikacje do pełnienia obowiązków kierownika specjalizacji (207 KB)

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (221 KB)

Zasady odbywania szkolenia specjalizacyjnego (151 KB)

Zgoda kierownika specjalizacji na pełnienie obowiązków względem wnioskodawcy (280 KB)

Wymaganą zgodę należy dostarczyć do Wydziału Zdrowia, Działu Doskonalenia Kadr Medycznych. Ksero zgody należy dostarczyć do Jednostki Szkolącej.

Bliższe informacje odnośnie specjalizacji znajdują się na stronie Wydziału Zdrowia


KURSY W 2020 R.

Kurs: Moduł I
Temat: “Farmakoterapia depresji. Leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych. Wybrane zagadnienia z farmakoterapii chorób przewodu pokarmowego. Leczenie bólu.”
Termin: 20-21.06.2020 r.
Liczba godzin edukacyjnych: 15
Program kursu
Płatność

Kurs: Moduł VI
Temat: “Prawne i ekonomiczne aspekty pracy farmaceuty”
Termin: 16.05.2020 r.
Liczba godzin edukacyjnych: 5

Program kursu
Płatność

Kurs: Moduł V – ODWOŁANY
Temat: „Opieka farmaceutyczna w chorobach przewlekłych cz.I” 
Termin: 16.05.2020 r.
Liczba godzin edukacyjnych: 10

Program kursu (49 KB)
Płatność (63 KB)

Kurs: Moduł V – ODWOŁANY
Temat: „Apteka jako ogniwo w systemie ochrony zdrowia”
Termin: 18.04.2020 r.
Liczba godzin edukacyjnych: 10

Program kursu (44 KB)
Płatność (63 KB)

Kurs: Moduł I – ODWOŁANY
Temat: „Farmakoterapia deprescji. Leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych. Wybrane zagadnienia z farmakoterapii chorób przewodu pokarmowego. Leczenie bólu”
Termin: 14-15.03.2020 r.
Liczba godzin edukacyjnych: 15

Program kursu (51 KB)
Płatność (63 KB)

Kurs: Moduł I
Temat: „Farmakoterapia cukrzycy I i II typu”
Termin: 11.01.2020 r.
Liczba godzin edukacyjnych: 10

Program kursu (50 KB)
Płatność (63 KB)

 

KURSY W 2019 R.

Kurs: Moduł III
Temat: „Biofarmacja z farmakokinetyką”
Termin: 16-17.11.2019 r.
Liczba godzin edukacyjnych: 16
Program kursu (60 KB)
Płatność (63 KB)

Kurs: Moduł I „POSTĘPY NAUK FARMACEUTYCZNYCH”
Temat kursu: „Postępy nauk w zakresie leku roślinnego”
Termin kursu: 12-13.10.2019 r. (sobota-niedziela)
Liczba godzin edukacyjnych: 15
Program kursu (48 KB)
Płatność (36 KB)

Kurs: Moduł V
Temat: „Komunikacja interpersonalna”
Termin: 14-15.09.2019 r.
Liczba godzin edukacyjnych: 15
Program kursu (23 KB)
Płatność (36 KB)

Kurs: Moduł I
Temat: „Farmakoterapia depresji. Leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych. Wybrane zagadnienia z farmakoterapii chorób przewodu pokarmowego. Leczenie jaskry.”
Termin: 11-12.05.2019 r.
Liczba godzin edukacyjnych: 15
Program Kursu (385 KB)
Płatność (277 KB)

Kurs: Moduł I
Temat: „Leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych. Wykaz leków stosowanych w leczeniu osteoporozy. Wybrane zagadnienia dotyczące biofarmaceutyków”
Termin: 06-07.04.2019 r.
Liczba godzin edukacyjnych: 15
Program kursu (427 KB)
Płatność  (418 KB)