Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Stypendium Prezydenta Miasta dla dr inż. Macieja Przybyłka

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pixabay.com

Prezydent Rafał Bruski, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych przyznał Nagrodę Naukową oraz stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

 

 

Wśród nagrodzonych znalazł się dr inż. Maciej Przybyłek z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału  Farmaceutycznego CM UMK.

Dr inż. Maciej Przybyłek zajmuje się badaniami nad rozpuszczalnością oraz zdolnością do tworzenia kompleksów molekularnych w ciele stałym wybranych związków aktywnych farmaceutycznie, udoskonalaniem form leku ze szczególnym uwzględnieniem modyfikowania rozpuszczalności oraz tworzenia kompleksów molekularnych w ciele stałym.

Serdecznie Gratulujemy!!!

Pełna lista nagrodzonych >>

pozostałe wiadomości