Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

DYPLOMATORIUM 2019 kierunku analityka medyczna i kosmetologia

Zdjęcie ilustracyjne

23 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentów kierunków analityka medyczna i kosmetologia. Dyplomy magistra otrzymało 93 absolwentów kierunku analityka medyczna i 44 absolwentów kierunku kosmetologia studia II stopnia, 69 absolwentów kierunku kosmetologia I stopnia otrzymało tytuły licencjata.

W uroczystości wzięła udział pani Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, pani Dyrektor Szkoły Doktorskiej „Academia Medica Bydgostiensis
prof. dr hab. Ewa Żekanowska
, Prodziekani Wydziału oraz liczne grono profesorów Wydziału Farmaceutycznego. W uroczystości wzięły udział: pani prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska oraz reprezentująca województwo kujawsko – pomorskie w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych pani Dorota Krawiecka. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: pani Prorektor prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Dziekan Wydziału prof. dr hab. Stefan Kruszewski, pani Prezes KRDL Alina Niewiadomska. Przemawiający w swych wystąpieniach mówili o misji jaką będą pełnili absolwenci kierunku analityka medyczna oraz kosmetologia wykonując ważne, społecznie pożądane zawody. Dziekan mówił także
o osiągnięciach Wydziału i Uniwersytetu, zwłaszcza w kontekście uzyskania przez nasz uniwersytet statusu uczelni badawczej. Nawiązał też do przypadających w tym lub przyszłym roku ważnych rocznic, m.in. 100 rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski oraz 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w tym tragicznych wydarzeń jakie dotknęły w 1939 roku mieszkańców Bydgoszczy.  W imieniu studentów pożegnały absolwentów panie Wiktoria Wilk (przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego) i Marta Dąbrowska (przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych).
W imieniu absolwentów przemówienie wygłosiła pani mgr Dominika Dąbrowska – absolwentka kierunku kosmetologia.  Tradycyjny okolicznościowy wykład zatytułowany "Patofizjologia bezsenności” wygłosił absolwent kierunku analityki medycznej sprzed 11 lat dr hab. Artur Słomka, prof. UMK.

Uroczystość została uświetniona występem Chóru Collegium Medicum pod dyrekcją profesora Janusza Staneckiego. który wykonał Hymnu Państwowy oraz pieśni Gaudeamus Igitur. i Gaude Mater Polonia. Wystąpił też z koncertem wykonując 3 pieśni „Syianiem” (kompozycja T. Zagrafskiego, sukces chóru na Ohrid choir festival 2019, https://www.youtube.com/watch?v=85Jf-tFOwFI ), „Kum i kuma (pieśń S. Moniuszki) oraz podniosłą pieśń patriotyczną „Cześć ziemi polskiej, cześć”.

Uroczystość Dyplomatorium była okazją do dodatkowego uhonorowania absolwentów którzy ponadprzeciętnie wyróżnili się.

Pani prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnej Alina Niewiadomska wręczyła przyznane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych dyplomy i nagrody następującym absolwentom analityki medycznej:            

 • mgr Nikoleta Bombarska,
 • mgr Mateusz Rzepka,
 • mgr Anna Węsierska,
 • mgr Marta Kozłowska.

Dziekan wręczył dyplomy i nagrody następującym absolwentom:

Za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w  nauce

 • mgr Dominika Dąbrowska -  kierunek kosmetologia
 • mgr Sylwia Głowacka - kierunek kosmetologia
 • mgr Kamila Rejniak - kierunek kosmetologia
 • Monika Dolatowska – kierunek kosmetologia
 • Karolina Kulka - kierunek kosmetologia
 • Karolina Szuplak - kierunek kosmetologia
 • mgr Nikoleta Bombarska – kierunek analityka medyczna

Za pracę na rzecz Uczelni w tym za działalność w Samorządzie Studenckim Wydziału Farmaceutycznego

 • mgr Beata Ciesielska - kierunek kosmetologia
 • Anna Piątkowska– kierunek kosmetologia
 • mgr Karolina Goszczyńska – kierunek analityka medyczna
 • mgr Adrian Kozłowski – kierunek analityka medyczna
 • mgr Maria Kryszak – kierunek analityka medyczna
 • mgr Klaudia Zamelska – kierunek analityka medyczna
 • mgr Nikola Musiała– kierunek analityka medyczna
 • mgr Mateusz Porada– kierunek analityka medyczna

Za działalność w Chórze Collegium Medicum

 • Barbara Garlicka – kierunek kosmetologia
 • mgr Magdalena Jankowiak – kierunek analityka medyczna
 • mgr Maria Błaszkowska– kierunek analityka medyczna
 • mgr Małgorzata Icikowska– kierunek analityka medyczna

Za działalność sportową oraz promowanie zdrowego stylu życia

 • mgr Zuzanna Bernaciak– kierunek analityka medyczna

Za uzyskanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • mgr Katarzyna Kmiecik– kierunek analityka medyczna
 • mgr Paula Chechła – kierunek analityka medyczna

Za udział w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich

 • mgr Mateusz Rzepka
 • mgr Nicola Musiała
 • mgr Julia Panasiuk
 • Wyróżnienie mgr Sylwia Bielawska
 • Wyróżnienie mgr Dominika Dąbrowska (kosmetologia)

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.